+381607237853 akademija.purity@gmail.com

Dermatološki estetičar-specijalističke studije

Jednogodišnje specijalističke studije za sticanje zvanja dermatološki estetičar bachelor 240 na američkom York univerzitetu

Specijalizacija za dermatološkog estetičara namenjena je svršenim estetičarima i kozmetičarima.

Nakon obavljene jednogodišnje specijalizacije, dermatološki estetičar je osposobljen za aktivnu primenu svih savremenih metoda estetike i kozmetologije a kada je u pitanju koža lica pre svega.

Dermatološki estetičar specijalista, na specijalističkom studiju usvaja znanja kroz specijalnu kozmetodijagnostiku i spreman je da primeni u praksi, sticanjem iskustva tokom studija, stečena znanja kao potpora doktorima specijalistima kliničke dermatologije i dermatovenerologije.

Kandidati koji su završili trogodišnji studij estetičar kozmetičar na York univerzitetu imaju direktnu prohodnost za upis specijalističkog studija. Ostali kandidati su u obavezi da pre početka studija polože predmete: Specijalni tretmani lica i medicinska kozmetika.

PREDMETI NA SPECIJALISTIČKOM STUDIJU DERMATOLOŠKI ESTETIČAR I NEDELJNI FOND ČASOVA

1. Kozmetodijagnostika 4

2. Neuroanatomija sa endokrinologijom 4

3. Specijalistička praksa I 16

4. Kozmetofarmakologija 4

5. Psihodermatologija 4

6. Specijalistička praksa II 16