Select Page

SPECIJALISTIČKE STUDIJE- Kozmetološka nega nakon dermatohirurških intervencija

Dermatology medical aesthetition

Akademija i ove godine vrši upis na akreditovani specijalistički šestomesečni program.

Kozmetološka nega nakon dermatohirurških intervencija ( Dermatology medical aesthetition) -YORK Univeristy       i

OBUKA  ZA PRIMENU KOZMETIČKE NEGE LICA NAKON ESTETSKO-KOREKTIVNIH TRETMANA

Na osnovu rešenja Agencije za kvalifikacije Republike Srbije pri Ministarstvu prosvete, broj: 610-04-074/2021/3 od datuma: 01.10.2021.godine

Uslovi za upis:

-Završena Viša škola za kozmetičare smer estetičar-kozmetičar

-Završena Visoka zdravstvena strukovna škola smer estetičar kozmetičar

-Završen medicinski fakultet

-Završen stomatološki fakultet

-Lekari specijalisti u oblasti plastične i rekonstruktivne hirurgije kao i specijalizanti Lekari ostalih specijalnosti.

 

Rok za upis je 01.07. .odnosno 15. septembar. tekuće godine.

Upis će se vršiti do popunjavanja mesta. Broj kandidata 15.

 

Sve dodatne informacije o cenama i nastavnom programu možete dobiti pozivom na telefon + 381(0)607237853. ili slanjem upita na mail:  akademija.nastava@gmail.com

Sve module moguće je slušati pojedinačno kao izborni predmet.

 

PREEDMETI NA SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA

 

ZIMSKI SEMESTAR

1 .  Dermatohirurgija  2

2 .  Neuropsihologija  sa  endokrinologijom  2

3 .  Kozmetodijagnostika  2+2

4 .  Kozmetička  nega  lica

(sprovođenje  kozmetičke  nege  lica  nakon  dermatohirurških  procedura) 2+15

 

LETNJI SEMESTAR

1 .  Funkcionalna  neuroanatomija  3

2 .  Psihodermatologija  2

3 .  Dermatohirurške  procedure  2+2

4 .  Specijalni tretmani  lica

(specijalni tretmani  nege  lica  nakon  dermatohirurških  procedura) 2+10

5 .  Kućna  nega 1+4

6 .  Završni rad  2

 

 

Dermatohirurgija

– prepoznavanje  vrednosti  timskog  rada

– komunikacijske  veštine

– poznavanje  i  prenošenje  znanja  organizacija i  priprema  radnog  mesta

– mere  zaštite  na  radu,  sredstva  lične  zaštite,  zaštita  radnika

– prva  pomoć

– zaštita  životne  sredine

– postupak  utvrđivanja  tipa  i  stanja  kože

– tipovi  kože-masna,  mešovita,  suva

– stanja  kože-osetljiva,  seboroična,  kuperozna

 

Funkcionalna neuroanatomija

– poznavanje  strukturnih  i  funkcionalnih  osobina  nervnog  sistema organizacija i  priprema  radnog  mesta

– mere  zaštite  na  radu,  sredstva  lične  zaštite,  zaštita  radnika

– prva  pomoć

– zaštita  životne  sredine.

 

Neuropsihologija sa  endokrinologijom

– upoznavanje  sa  osnovnim  teorijskim  postavkama  razvojne  i  kliničke  psihologije organizacija i  priprema  radnog  mesta

– mere  zaštite  na  radu,  sredstva  lične  zaštite,  zaštita  radnika

– prva  pomoć

– zaštita  životne  sredine.

 

Psihodermatologija

– upoznavanje  sa  dermatološkim  simptomima  kao  nuspojava  različitih  dermatoloških  i  psiholoških  stanja  i  terapija

-poznavanje  Etike  u  estetskoj  medicini organizacija i  priprema  radnog  mesta

– mere  zaštite  na  radu,  sredstva  lične  zaštite,  zaštita  radnika

– prva  pomoć

– zaštita  životne  sredine.

 

Kozmetodijagnostika

– upoznavanje  protokola  kod  različitih  kozmetoterapijskih  dijagnoza

– upoznavanje  sa  mogućim  neželjenim  efektima  izazvanim  primenom  pojedinih  agenasa  u  funkcionalnoj  kozmetici

– organizacija  i  priprema  radnog  mesta

– mere  zaštite  na  radu,  sredstva  lične  zaštite,  zaštita  radnika

– prva  pomoć

– zaštita  životne  sredine

– postupak  utvrđivanja  tipa  i  stanja  kože

– tipovi  kože-masna,  mešovita,  suva

– stanja  kože-osetljiva,  seboroična,  kuperozna

 

Dermatohirurške procedure

– opisivanje  načina  primene  radiotalasnog  noža

– opisivanje  načina  primene  hiruške  metode  na  tkivu

– opisivanje  načina  primene  provodne  i  lokalne  anestezije

– opisivanje  načina  primene  mezoterapije

– opisivanje  načina  primene  botoksa

– opisivanje  načina  primene  filera

 

Kozmetička nega  lica

                (sprovođenje  kozmetičke  nege  lica  nakon  dermatohirurških  procedura)

– poznavanje  protokola  nege  lica  nakon  dermatohiruških  procedura

-poznavanje  kliničke  slike

 

Specijalni tretmani  lica

        (specijalni tretmani  nege  lica  nakon  dermatohirurških  procedura)

– poznavanje  karakteristika  seruma  za  kozmetičku  negu  lica  nakon  dermatohiruških  procedura

-poznavanje  faza  tretmana  kozmetičke  nege  lica  nakon  dermatohiruških  procedura

-adekvatan  odabir  i  aplikovanje  seruma  u  tretmanu  kozmetičke  nege  lica  nakon  dermatohiruških  procedura

 

 

Kućna nega

– prepoznavanje  i  odabir  adekvatnih  losiona  za  dalju  negu  lica  nakon  dermatohiruških  procedura

-prepoznavanje  i  adekvatan  odabir  krema  za  dalju  negu  lica  nakon  dermatohirurških  procedura.

 

Rok za upis je 1.07.  .odnosno 15. septembar. tekuće godine.

Upis će se vršiti do popunjavanja mesta. Broj kandidata 15.

Sve dodatne informacije o cenama i nastavnom programu možete dobiti pozivom na telefon + 381(0)607237853. ili slanjem upita na mail:  akademija.nastava@gmail.com