Select Page

Wellness i spa terapeut

Dvogodišnje i trogodišnje studije-Nakon treće godine dobija se bachelor diploma američkog York univerziteta

Wellness i spa terapeut Jedinstven smer na prostorima jugoistočne Evrope, wellness i spa terapeut daje mogućnost da naučite da pružate klijentima potpunu dobrobit, vitalnost, harmoniju, lepotu. Zdrav život, kome svi težimo, nije nešto što se slučajno dogadja, već se moramo posvetiti ostvarenju tog cilja. Telo je jedino ono materijalno, što svaki čovek sigurno poseduje do kraja života. Zato klijenti nastoje da telo očuvaju zdravim. Wellness i spa terapeut upravo pruža klijentima tu uslugu, koja je zapravo gotovo najvažnija od svih usluga u oblasti estetike i kozmetologije  i zato ćete sigurno biti veoma traženi. Turizam kao privredna grana, koji se razvija brzo na području svih zemalja bivše Jugoslavije, godišnje traži preko 5000 stručnjaka. Vi, nakon što završite ovaj smer, možete raditi u svim oblastima wellness-a i spa ali i rukovoditi ovakvim centrima, centrima za negu lepote tela, velikim aqua parkovima, banjama i sličnim ustanovama. Praktična nastava na ovom smeru održava se na samoj Akademiji u okviru koje posluje wellness i spa centar. Isto tako studenti imaju nastavu u bolnicama, banjama i drugim značajnim wellness i spa centrima u Srbiji.

Nakon položenih svih predmeta na ovom smeru, stiče se zvanje wellness i spa terapeut od američkog York Univerziteta a kojeg za Evropu predstavlja Akademija za estetiku i kozmetologiju Purity, po zvaničnoj licenci i odobrenju York Univerziteta.

I GODINA

ZIMSKI SEMESTAR

 • Anatomija  4
 • Etika sa estetikom 2+0
 • Dermatologija sa mikrobiologijom 5
 • Hemija u kozmetologiji 4
 • Kozmetologija 2+2
 • Masaža I 8

LETNJI SEMESTAR

 • Coaching 2
 • Prva pomoć 1
 • Ishrana 2
 • Fiziologija 2
 • Lekovito bilje 2
 • Patologija 2

II GODINA

ZIMSKI SEMESTAR

 • Osnovi kozmetologije 2
 • Wellness i spa I 4
 • Hidroterapija 2
 • Masaža II 6
 • Teorija stresa 4
 • Prakticna nastava I 8

LETNJI SEMESTAR

 • Terapija stresa 4
 • Wellness i spa II 4
 • Estetika tela 2+2
 • Kineziologija sa kineziterapijom 3
 • Psihologija i odnos prema klijentu 2
 • Praktična nastava II 8

III GODINA

ZIMSKI SEMESTAR

 • Akupresura sa akunpukturom 5
 • Refleksologija 5
 • Zakonodavstvo i administracija u vodjenju salona/centra 2
 • Prakticna nastava III 8

LETNJI SEMESTAR

 • Menadžment u vodjenju salona/centra i razvoj salona 2
 • Informatika i internet marketing salona/centra 2
 • Elektrotehnika i primena trenutno najsavremenijih aparata 2
 • Prakticna nastava IV 8
 • Završni rad 2