Select Page

KAKO SE RADE SPECIJALNI EFEKTI - druga godina studija, smer: Makeup artist

Kako se rade specijalni efekti

Šta su specijalni efekti? Specijalni efekti se koriste za potrebe filmske industrije, pozorišne industrije  i u zabavne svrhe kada je potrebno stvoriti određene efekte koji se inače ne mogu dostići u normalnim uslovima. Uz pomoć specijalnih efekata dočaravaju se, na primer,  opekotine od putovanja kroz galaksiju, stanje kože posle velikih eksplozija, stanja kože usled promrzlina i sl. Specijalni efekti su, najčešće, plod majstorove maske, a problem sa kojim se srećemo danas je taj što specijalne efekte sve više zamenjuje računarski stvoreni efekti. Često se događa da se koriste i specijalni i računarski efekti zajedno. Specijalni efekti su grubo podeljeni u dve kategorije, za optičke efekte i za mehaničke efekte. Mehanički efekti su često uključeni u scenografiju i šminku. Na primer, set može biti izgrađen sa vratima ili zidovima koji se raspadaju kako bi se poboljšala scena borbe ili šminka veštačkog lica može se koristiti kako bi glumac izgledao kao neljudsko biće. Optički efekti, koji se nazivaju i fotografski efekti, su tehnika pomoću koje se slike ili sekvence filma stvaraju fotografski.

Kako se rade specijalni efekti?  – materijali za rad

Materijali koji se koriste za izradu specijalnih efekata su raznovrsni. Sav materijal koji se koristi, majstor maske mora dobro poznavati. Sav materijal za karakternu šminku zahteva specijalni postupak i daje specijalne efekte. Materijali za otiske upotrebljavaju se za uzimanje otisaka i pravljenje tzv. odlivka. Postoje tvrdi materijali kao što su gips, hidrokal i zubarski kamen, a postoje i savitljivi ili fleksibilni, kao što su mulaž, alginati,…Materijali koji se koriste za umnožavanje se razlikuju od materijala za otiske po tome što se njima obično prave primarni ili originalni odlivci, dok se materijal za odlivke upotrebljava za pravljenje duplikata originalnog pozitiva, i to tako što se prvo napravi negativni kalup koji je za to potreban. MAterijali koji se koriste za umnožavanje su : gumi mleko, koroseal, perma-flex, latex-gumeno mleko,…

 

Kako se rade specijalni efekti? – rad studenata

Na slikama možete videti specijalne efekte na različitim delovima tela. Studenti su na predmetu Filmska šminka II radili učili kako se rade udarci, modrice i ožiljci. Na slikama možete videti modrice koje su nastale nakon sat vremena udarca. Takođe možete videti kako izgleda masnica ispod oka i kakva reakcija nastaje na koži oko samog mesta udarca. Ožiljci se mogu raditi na licu mesta ili već biti izliveni i spremni za nanošenje. Izliveni ožiljci se nanose mastiksom – specijalnim lepkom za kožu.

POGLEDAJTE VIŠE O SMERU MAKEUP ARTIST

DSCN6620

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA OTVORENI PRELOM

DSCN5606