Select Page

UPOTREBA ULTRAZVUKA U KOZMETICI - unošenje preparata duboko u slojeve kože

Upotreba ultrazvuka u kozmetici

Upotreba ultrazvuka u kozmetici je široko rasprostranjena. Primenjuje se kod problema sa celulitom, borama, aknama, ožiljcima, strijama, keloidima, atrofičnom kožom i u nezi lica. Upotreba ultrazvuka u kozmetici, ulrazvučni aparat se primenjuje tako što se prvenstveno lice očisti kremom ili losionom. Nakon toga krema se briše sa lica i ono se pari pomoću vapozona. Koža i problemi na njoj se analiziraju. Odabira se odgovoarajući preparat za tip kože. Ravnomeran sloj preparata se nanosi po predelu koji se tretira. Tako se glava ultrazvuka nesmetano, slobodno i lako kreće. Zatim sledi podešavanje odgovarajuće energije i trajanje. Glava ultravuka se naslanja na kožu namazanu kremom. Uz pritisak na dugme na sondi kružnim pokretima masiramo tretirani deo. Nakon tretmana obavezno je očistiti i sterilisati glavu ultrazvuka. Upotreba ulztravuka u kozmetici pospešuje delovanje preparata kojima tretiramo lice klijenta.upotreba Ultrazvuka u kozmetici.

Ako i Vi želite da naučiste kako se koristi ultrazvuk u kozmetici pogledajte OVDE

Ultrazvuk

Ultrazvuk je zvuk čija je frekvencija iznad gornje granice čujnosti za normalno ljudsko uvo, a koja iznosi 20 kHz.

Neke životinje (npr. psi, delfini, šišmiši, miševi, …) mogu čuti ultrazvuk jer imaju višu gornju graničnu frekvenciju od čoveka.Mlađe osobe, a posebno deca, mogu čuti neke zvukove visokih frekvencija. Što je čovek stariji, gornja granica čujnosti mu pada, što znači da sve slabije čuje zvukove visokih frekvencija. Visoke zvučne frekvencije su sastavni deo spektra frekvencija koje proizvodi neki izvor zvuka, a spektar zvučnih frekvencija čini boju zvuka. Opadanjem čujnosti visokih frekvencija starenjem, starijim ljudima se menjaju i boje zvuka, što znači da simfonijski orkestar ili zvuk violine drugačije čuje dete od šest, odrastao čovek od 30 ili starac od 80 godina.

Najpoznatija primena ultrazvuka je u medicini – ultrazvučna dijagnostika (npr. Transkranijalni dopler).Ultrazvuk se i za mnoge druge svrhe (otkrivanje jata riba i podmornica, tzv. sonar). Princip korištenja je vrlo jednostavan: odašilje se ultrazvučni talas, koji se odbija od prepreke te se prema vremenu potrebnom da se talas vrati određuje udaljenost i oblik objekta.