+381607237853 akademija.purity@gmail.com

OSMI ČAS FILMSKE ŠMINKE - rad i atmosfera sa nastave na kursu

POGLEDAJTE VIŠE O OVOM KURSU

šesti čas filmske šminke

OVDE

POGLEDAJTE VIŠE O OSMOM ČASU SPECIJALNIH EFEKATA

osmi čas specijalnih efekata

OVDE