Select Page

ŠMINKA KAO FANTAZIJA - sa nastave na predmetu Scenska šminka

Šminka kao fantazija

Šminka može sadržati mnogo različitih lica, boja i tekstura. Šminka kao fantazija se takođe može naći u puno različitih formi. Sam majstor šminke je umetnik i ima slobodu da stvara šminku kroz maštu i fantaziju. Šminka kao fantazija na ovom predavanju na predmetu Scenske šminke imala je mnogo različitih lica. Zadata pravila su obavezno koriščenje jarkih boja i lice nalik leptirovim krilima. Šminku su radili studenti prve godine smera Makeup artist. Na ovom predavanju studenti su naučili kako da postignu oštrinu različitih linija i tekstura. Ako i vi želite da naučite šta je to šminka kao fantazija pogledajte OVDE

Teorija boja

Boje su mnogo više od proste kombinacije crvene i plave, ili žute i crne,. One predstavljaju neverbalnu komunikaciju.  Da bi razumeli značenje boja, koje će vam pomoći u kreiranju savršenih kombinacija i šema boja, važno je da razumete i odnose između boja, kao što su: odnos susednih boja, usklađenost boja, kontrast i komplementarnost boja

Uvod u teoriju boja

Da bi razumeli značenje boja, koje će vam pomoći u kreiranju savršenih kombinacija i šema boja, važno je da razumete i odnose između boja, kao što su: odnos susednih boja, usklađenost boja, kontrast i komplementarnost boja Jednom kad shvatite osnove teorije boja, možete da počnete da učite kako da kombinujete boje u skaldnu celinu. Postoje određene boje dobro izgledaju zajedno, ali postoje i one kombinacije boja koje zajedno izgledaju skoro bolno i  praktično nam bodu oči. I dok sami prepoznajete ove kombinacije kada ih vidite, postoji i teorija zasnovana na krugu boja, pomoću kojeg lako možete proceniti koj boje se najbolje slažu.

Krug boja

Krug boja ili točak boja je osnovni alat za kombinovanje boja. Prvi kružni dijagram boja dizajnirao je Isak Njutn 1666. godini Krug boja je dizajniran tako, da praktično bilo koje boje odabrane u njemu mogu izgledati dobro zajedno. Tokom godina, pravljene su mnoge varijacije njegovog osnovnog dizajna, ali najčešća verzija je krug sa 12 boja, zasnovan na RYB (ili umetničkom) modelu boja. Tradicionalno, postoji veliki broj kombinacija boja koje se smatraju za naročito skladne i za oko prijatne. To se zove harmonija boja, ili akord boja, a oni se sastoje od dve ili više boja koje imaju fiksni odnos u krugu boja.   Primarne, sekundarne i tercijarne boje U RYB modelu boja, primarne boje su crvena, žuta i plava. Tri sekundarne boje su zelena, narandžasta i ljubičasta, nastale mešanjem primarnih boja. Još šest tercijarnih boja su stvorene mešanjem primarnih i sekundarnih boja.

Tople i hladne boje

Krug boja se može podeliti na tople boje i hladne boje. Tople boje su zasićene i energične i imaju tendenciju da se ističu u prostoru. Hladne boje daju utisak smirenosti i imaju umirujuće dejstvo. Bela, crna i siva se smatraju neutralnim bojama.