Select Page

RASPORED ČASOVA I GODIŠNJI PLAN RADA

RASPORED ODRŽAVANJA NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U AKADEMSKOJ 2022/23 GODINI

-TEORETSKI PREDMETI POČINJU SA NASTAVOM OD 10.10.2022.GODINE

– PRAKTIČNI PREDMETI SE REGULARNO ODVIJAJU OD 03.10.2022.GODINE

PRVI SEMESTAR

Nastava traje od 03. 10. 2022. do 30. 12. 2022.

Raspust traje od 31. 12. 2022. do 01.02. 2023.

Prijava ispita  01. 02. 2023. do 05. 02. 2023.

Februarski ispitni rok od 07.02. 2023. do 19. 02. 2023.

RASPORED ODRŽAVANJA NASTAVE I ISPITNIH ROKOVA U AKADEMSKOJ 2022/23 GODINI

DRUGI SEMESTAR

Nastava traje od 20. 02. 2023. do 26. 05. 2023.

Aprilski ispitni rok – prijava ispita od 01. do 05. 04. 2023.

Aprilski ispitni rok traje od 06. do 13. 04. 2023.

Junski ispitni rok – prijava ispita 01 do 05. 06. 2023.

Junski ispitni rok od  07.06. do 21. 06. 2023.

Upis na II i III godinu studija 06.06. do 20. 06.2023.

Dodatni ispitni rokovi

Septembar 

Prijava ispita od 01. do 04. septembra

Septembarski ispitni rok od 07. do 15. septembra

Oktobar

Prijava ispita od 01. do 04. oktobra svake godine

Oktobarski ispitni rok od 10. do 21. oktobra svake godine

Raspored časova na OSNOVNIM AKADEMSKIM STUDIJAMA

Raspored časova na SPECIJALISTIČKIM STUDIJAMA

Obuka za protoniti akademija Purity