Select Page

FACE PAINT - prvi čas na nastavi body art i fantasy šminke

Face paint – umetnost oslikavanja lica

 Face paint ili umetnost oslikavanja lica se u današnjem dobu primenjuje u velikom broju različitih tema. Ova tehnika je nastala od reči face koja znači “lice” i reči paint koja znači “boja”. Već milenijumima ljudi širom sveta koriste tela kao živa platna da bi dočarali iskustva iz prošlosti, životne težnje i motoe, vezu sa duhovnim svetom i ostalo. 

Ritual je nezaobilazna pojava u svim civilizacijama i  jedan od univerzalnih elemenata kulture. Možda je baš zbog toga svaka veća zajednica imala tradiciju korišćenja tela kao sredstva izražavanja. Ovi rituali obeležavali su važne trenutke čovekovog života: rođenje, pubertet, brak, smrt. Pri ovim ritualima u plemenima ljudska tela su oslikavana različitim elementima. To se činilo prstima i mešavinom boja. Boje su se dobijale iz prirode – zemlja, glina, bilje, cveće, pepeo i ostalo. Svako pleme je imalo svoje elemente koji su nosili određenu simboliku.

Body art kao pravac moderne umetnosti nastao je nakon 1966. godine i podrazumeva sve procese u kojima umetnik koristi vlastito ili tuđe telo kao materijalnu podlogu umetničkog dela. Na njegov razvoj uticali su različiti modernistički -izmi, naročito dadaizam, a u bliskoj je vezi i sa razvojem performansa. Telo je korišćeno kao medijum i kao objekat. Služilo je kao platno za slikanje, transparent za parole, materijal za različite figure. Face paint takođe spada u pravac body art-a i izučava se kao tema ovog predmeta na drugoj godini smera Makeup artist. 

Za face paint koristimo dermatološki testirane boje na bazi vode. Potpuno su bezbedne za oslikavanje kože. Tema današnjeg časa na predmetu Body art i fantasy je bila senčenje iscrtavanih oblika na licu. Polaznici druge godine smera Makeup artist započeli su projekciju svoje ideje na papiru. Nakon što su iscrtali šemu ljudskog lica sledilo je iscrtavanje zadatih oblika koje će preneti na lice modela. Face paint je vrsta umetnosti ali takođe mora imati smisao i priču. 

POGLEDAJTE KAKO SU IZGLEDALE PRIPREME ZA MISS SRBIJE 2016

20160922_190324

POGLEDAJTE BODY ART U BABY BUMP AKCIJI

dscn9947

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA ŠMINKA ZA MODNU FOTOGRAFIJU

dscn9291

POGLEDAJTE VIŠE O ĐI ĐO TEHNICI MASAŽE

đi đo tehnika masaže

POGLEDAJTE KAKO DELUJE BIOPTRON SVETLOSNA TERAPIJA

dscn3726