Select Page

KAKO SE PRVE AKNE ZA POTREBE FILMA - sa nastave na predmetu Filmska šminka II

Kako se prave akne za potrebe filma

Studenti druge godine smera Makeup artist učili su kako se prave akne za potrebe filma. Na predmetu Filmska šminka II studenti uče kako se rade različiti specijalni efekti za potrebe filma, televizije i fotografije. Poznavanje anatomije je od presudnog značaja kada je izrada specijalnih efekata u pitanju. Ukoliko se promaši lokacija povrede, preloma ili masnice narušava se ceo koncept. Specijalni efekti imaju zadatak da u gledaocu izazovu reakciju. Često su ove reakcije gađenje, iznenađe ili zaprepašćenje. Upravo na taj način se stvara realna slika povrede, ožiljka, preloma, posekotine i slično. Ukoliko nema reakcije kod gledalaca majstor šminke nije dobro uradio svoj posao. Akne koje vidite na fotografijama nisu lep prizor ali im to nije ni svrha.

Kako se prave akne za potrebe filma – princip rada

Studenti druge godine smera Make Up Artist, na predmetu Filmska šminka II, radili su akne uz pomoć specijalnih efekata. Pri izradi zadate teme ,kako bismo postigli verodostojan efekat, koristili smo specijalan materijal predvidjen za potrebe filmske šminke. Prilikom izrade akni ,na ovom času, mogli smo se upoznati sa karakteristikama istih. Akne mogu biti u nivou kože i iznad nivoa. Karakteriše ih jasno ograničeno crvenilo koje može biti sa gnojnim sadržajem ili bez. Promena sa gnojnim sadržajem se naziva pustula ,dok promenu bez gnojnog sadržaja nazivamo papula. U izradi specijalnih efekata je vrlo bitno i poznavanje materijala koji se koristi. Postoje trajno napravljeni specijalni efekti i oni koji su za jednokratnu upotrebu. Trajno napravljeni specijalni efekti se prave na specijalnim mrežicama u boji kože na koje se kasnije izlivaju ožiljci, akne, …uz pomoć gumimleka tj. lateksa. Tako izlivena akna se kasnije boji aqua i supra bojama, tako da izgleda verodostojnije, a specijalna mrežica se lepi medicinskim lepkom na kožu modela. Jednokratni specijalni efekti se izrađuju uz pomoć special plastika i plastićija koji se zagrevaju na sobnoj temperaturi i tako postaju lepljivi i savitljivi. Po njihovoj aplikaciji na telo modela, pravi se željeni oblik, u ovom slučaju akna. Ova smesa koju smo dobili se boji aqua ili supra bojama tako da dočaramo izgled akne što vernije.

POGLEDAJTE KAKO SE PRAVI BRADA

DSCN4855

POGLEDAJTE KAKO SE RADI OTVORENI PRELOM

DSCN5606