Select Page

Kurs tetoviranja

Kurs tetoviranja

Kurs tetoviranja I stepen započinje teoretskim predavanjem. On je bio je usmeren na upoznavanje sa radom mašinice i boja. Uz to, naravno bilo je reči i o tehnikama crtanja i slikanja. One su od izuzetne važnosti za dalji rad kako bi tetovaže bile precizne i estetski prihvatljive. Crtež na papiru mora biti idealan kako bi takva bila i tetovaža. Takođe ukazano je na važnost higijene i opreznosti tokom rada. Jedan od načina održavanja higijene je svakako sterilizacija materijala za rad. Uz to, detaljno je definisan pojam asepse i antisepse. Kurs tetoviranje ne bi bio potpun bez detaljnog sadržaja kako bi se polaznici što bolje upoznali sa radom tokom kursa.  

Kurs tetoviranja u teoretskom delu sadrži i detaljan opis mašinice za tetoviranje. Polaznici su iscrtavali skice mašinica i svakog dela posebno. 

Upoznali su se sa svim njenim delovima, rasklopili je i sklopili. Glavni deo mašinice je ram na koji su pričvršćeni svi ostali delovi. Ram može biti raznih oblika, uglavnom je to pitanje dizajna.  Princip rada je uglavnom isti bez obzira na oblik i dizajn.

Drugi jako bitan deo je motor odnosno elektromagnet. Elektromagnet se sastoji od dva kalema i jednog kondenzatora. Kada je mašinica uključena u struju (od 1v do 18v / minimum 2A ), motor privlači i odbacuje mali metalni deo (armature bar) na koji je zakačen nosač iglice, tako dobijamo vertikalno pomeranje igle pri kojem igla (vođena kroz tubu i špic), pravi kontrolisane ubode u kožu. Broj uboda se kreće u itervalu od 50 pa do 3000 uboda u minuti. 

Simbolika tetoviranja za svakog klijenta ima poseban značaj. To su često neki motivi iz života, uspomene, važni događaji ili čak nasumični oblici. Neke od njih su sakrivene a neke veoma uočljive. Ipak, od davnina pa sve do današnjeg dana, način tetoviranja obeležava jednu civilizaciju i vreme u kojem živimo. 

Pogledajte kako izgleda praktični deo na kursu tetoviranja

POGLEDAJTE VIŠE O KURSU ZA TATTOO MAJSTORA

na kursu tetovaže

POGLEDAJTE VIŠE O UMETNOSTI OSLIKAVANJA TELA

body art nastava

POGLEDAJTE VIŠE O NOĆI VEŠTICA 2016

noć veštica