Select Page

PRELOM KOSTI - atmosfera sa četvrtog časa na kursu filmske šminke

Prelom kosti

Druga polovina časa bila je posvećena poderotinama na koži. Za ovu masku nam je poslužia ruka, tačnije prst. Želeli smo da jedan od prstiju bude skriven, tačnije da je izgubljen uz pomoć nekog, recimo jakog sečiva. Uz pomoć flastera sam prst je sakriven, gde je preko naneta veštačka koža koja prikriva sam flaster. Zatim je sama poderotina tenirana, bojena i prelivena zgrušenom i razređenom krvlju. Za jos realniji i bolji efekat, koristli smo kapljice veštačke razredjenje krvi koja imitira prirodnu krv koja se od siline sečiva rasprštela po koži. Ovakva povreda se može desiti i u slučaju eksplozije, smrskanog prsta nekim tupim predmetom i ostalo. Ovakva rana je takođe prelom kosti koja je sada potpuno razdvojena.

Kod preloma kosti se mogu koristiti različiti veštački materijali koji imitiraju kost. To su često elementi iz prirode koje se mogu pronaći i prilagoditi potrebama preloma kosti. Različitim eksperimentima i pokušajima dolazimo do kombinacije profesionalnih materijala i onih iz prirode.

POGLEDAJTE VIŠE O KURSU FILMSKE ŠMINKE

devet krugova pakla

POGLEDJTE VIŠE O KOSTURU SA BODY ART-A

crtanje kostura