Select Page

KURS TRAJNE ŠMINKE - atmosfera sa prvog časa, uvežbavanje na face chart-u

Kurs trajne šminke na Akademiji Purity

Ako želite da se obučite za rad sa trajnom šminkom možete pohađati kurs trajne šminke na Akademiji Purity. On se sastoji iz četiri predavanja po pet školskih časova. Kurs trajne šminke obuhvata trajnu šminku na usnama, obrvama i trajni eyeliner. Nastavu vodi Profesor Ivana Kovačević. Na prvom času polaznici slušaju predavanje o pojmu i istorijatu mikropigmentacije. Zatim uče, apšminkovanje, vizažizam i estetiku, higijenu, asepsu i antisepsu. Uče kako se priprema prostor za rad, građu kože, uvod u dermatologiju, bolesti kože i bol. Prvi dodir sa trajnom šminkom izgleda tako što se usne, eyeliner i obrve iscrtavaju na papiru. Na papiru se nalazi šablon lica po kojem polaznik iscrtava olovkom kao da radi mašinicom za trajnu šminku. Na taj način stiče osećaj za smer povlačenja linija, debljinu linije i estetiku. 

Trajna šminka je zapravo vrsta tetovaže kojom se boje unose pod kožu , ali za razliku od klasične tetovaže , boja vremenom postaje svetlija , kako bi konačno, nekad i posle 4 godine, trajno nestala. Radi se specijalnim aparatima i naravno , specijalnim bojama koje su odobrene od svetske zdravstvene organizacije , a sprovodi u sterilnim uslovima, što podrazumeva korišćenje sterilnih igala, kao i boja koje se koriste. Prednost u odnosu na klasičnu tetovažu je upravo u tome što boje nakon izvesnog vremena blede . U suprotnom rezultat bi bio poražavajući, obzirom da tonus mišića lica s godinama opada, tako da oblik koji se uradi u određenom trenutku , kroz par godina može izgledati smešno.

Predmet Trajna šminka takođe pohađaju studenti treće godine studijskog programa MAKEUP ARTIST.

Ako i vi želite da pohađate kurs trajne šminke pogledajte OVDE