Select Page

PODRŠKA AKADEMIJE PURITY BEOGRADSKOM MARATONU

Podrška Akademije Purity Beogradskom maratonu

Akademije Purity i Belhospice organizacija sarađivaće na beogradskom maratonu 16.aprila 2016. Podrška Akademije Purity Beogradskom maratonu će biti u vidu masaže za učesnike. Učešćem na maratonu pomažete organizaciju za palijativno zbrinjavanje pacijenata obolelih od kancera. Akademija će ove godine pomoći svojim angažovanjem i svim učesnicima maratona obezbediti masažu. Više informacija potražite na linku: http://www.belhospice.org/ ‪#‎BudiTu‬

BELhospice je formiran sa ciljem da posluži kao model u pružanju kvalitetnog palijativnog zbrinjavanja pacijentima i njihovim porodicama, obezbedi edukaciju u ovoj oblasti za profesionalce, volontere i javnost, i da utiče na kreatore nacionalne politike u ovoj oblasti da omoguće razvoj specijalizovanih službi za palijativno/hospis zbrinjavanje i njihovo uključivanje u postojeći sistem zdravstvene zaštite.

Srbija je država Balkana sa 7.5 miliona stanovnika (bez Kosova i Metohije). 56.4% stanovništva Srbije živi u gradovima; od toga skoro 2 miliona u Beogradu. U Srbiji od raka godišnje premine oko 20.000 pacijenata, a samo u Beogradu oko 6.000. Prema zvaničnim podacima, trećina pacijenata premine u bolnicama, dok za ostale nemamo relevantne podatke. U Srbiji ne postoje specijalizovane ustanove koje zbrinjavaju terminalno obolele pacijente. BELhospice je osnovan u Beogradu 20. maja 2004. godine kao prvi centar za palijativno zbrinjavanje i palijativnu medicinu.