Select Page

DEVETI ČAS FILMSKE ŠMINKE - radi atmosfera

Deveti čas filsmke šminke

Deveti čas filmske šminke se sastojao iz više oblasti. Teoretski deo bio je usmeren na određene oblasti anatomije koje su bazirane na frakturi kostiju. Ono zbog čega moramo biti poznavaoci anatomije jeste upravo to što se određeni elementi primenjuju tokom realizacije filmske šminke. Na ovom času rađena je mehanička ruka , kojia bi se koristila za potrebe filma gde su koža i falange oštećene. Korišćene su veštačke kosti koje su pomogle da napravimo ruku robota, gde su same kosti tenirane metalik bojom kako bi dobili efekat metalne konstrukcije. Koristi se veštačka koža koja nam pomaže da napravimo oštećenje, tako što na prirodnu kožu dodajemo veštačku. Zatim, na ispupčenje veštačke kože pravimo oštećenje, koju teniramo i bojimo tako da dobijamo dubinu rane, na koju na kraju dodajemo zgrušenu kao i razređenu veštačku krv. Kod ovakvih oštećena koristimo paletu boja, kako bi sam efekat bio što realniji.