Select Page

BODY ART NASTAVA - atmosfera sa drugog pretavanja, studenti smera Makeup artist

Body art nastava

Kako izgleda body art nastava na drugom praktičnom času? Prvog časa, studenti su vežbali iscrtavanje i senčenje geometrijskih oblika na koži. To je osnova za nastavak rada i primene body art-a. Na ovom, drugom po redu praktičnom času, studenti su radili iscrtavanje motiva iz prirode. To mogu biti razne biljne i životinjske vrste. Takođe, mogu biti i prirodni elementi, minerali, kamen i ostalo.