Select Page

ŠESTI ČAS FILMSKE ŠMINKE - pogledajte šta učimo na ovom času

Šesti čas filmske šminke

Šesti čas filmske šminke protekao je u izradi povreda koje su nastale delovanjem toplote ili kiseline. Ovakve povrede se najčešće mogu videti u naučno fantastičnim filmovima, akcionim filmovima i ostalim žanrovima. Npr ova vrsta povrede je nastala usled eksplozije. Zamislili smo scenu u kojoj akter nije zaštitio svoje lice tokom eksplozije. Osim toplote, ovakve povrede su kod eksplozije izazvali i delići različitih materijala koji su se nalazili u vazduhu. Za izradu ovakvih efekata smo koristili specijalno mleko. Kada se mleko nanese u nekoliko slojeva postoji mogućnost da se ono “zgužva” tako da imitira opekotine.

Šesti čas filmske šminke protekao je u izradi povreda koje su nastale delovanjem toplote ili kiseline. Ovakve povrede se najčešće mogu videti u naučno fantastičnim filmovima, akcionim filmovima i ostalim žanrovima. Filmska sminka se koristi različitim metodama šminkanja i specijalnih efekata kako bi stvorila iluziju i na filmu dočarala povrede, oboljenja ili deformitete, ili čitavu masku kako bi postarila glumca, izmenila mu polne karakteristike ili napravila lik nekog drugog. Npr ova vrsta povrede je nastala usled eksplozije. Zamislili smo scenu u kojoj akter nije zaštitio svoje lice tokom eksplozije. 

Osim toplote, ovakve povrede su kod eksplozije izazvali i delići različitih materijala koji su se nalazili u vazduhu. Za izradu ovakvih efekata smo koristili specijalno mleko. Kada se mleko nanese u nekoliko slojeva postoji mogućnost da se ono “zgužva” tako da imitira opekotine. Za same opekotine smo koristili plastiće, koji imitira veštačku kožu, koju smo potom tenirali i bojili supra bojama, gde smo na kraju dodavali razređenu i zgrušenu krv sa kojom dobijamo jos realniji i potpuniji izgled. Zatim smo na neke delove dodavale ulje kako bi sama opekotina bila što realnija.

POGLEDAJTE VIŠE O OVOM KURSU

dscn7691

POGLEDAJTE ŠTA RADIMO NA SEDMOM ČASU FILMSKE ŠMINKE

sedmi čas filmske šminke

POGLEDAJTE VIŠE O NOSU OD SILIKONA

dscn4807