+381607237853 akademija.purity@gmail.com

VEŠTAČKI NOS - sa nastave na Specijalnim filmskim efektima

Veštački nos

Na ovom predavanju na specijalnim filmskim efektima učili smo kako se izrađuje veštački nos.