Select Page

Kako se radi japansko iscrtavanje obrva - vežba na veštačkoj koži

Kako se radi japansko iscrtavanje obrva (obuka za japansko iscrtavanje obrva)

Japansko iscrtavanje obrva je metoda koja rešava problem tankih, svetlih i retkih obrva. Kako se radi japansko iscrtavanje obrva i po kom principu funkcioniše ovaj metod je često pitanje.

Bezbednost klijenta je veoma bitna kod japanske metode iscrtavanja obrva jer delujemo oštrim nožićem na površinski sloj kože kako bi injektovali pigment.

Da bi stvorili osećaj koliki intenzitet pritiska se treba vršiti na koži klijenta prvo taj pritisak vežbamo na veštačkoj koži, linoleumu. Linoleum je slične teksture kao i ljudska koža.

Postupak se započinje crtanjam nosa i očiju olovkom na veštačkoj koži kako bi imali smernicu za simetrično iscrtavanje okvira obrva olovkom.

Kada iscrtamo okvir obrva olovkom popunjavamo ih japanskom metodom iscrtavanja kao i na prirodnoj koži. Naizmenično se radi jedna pa druga iscrtana obrva kao što bi se radilo i na klijentu.

Oblik i simetrija obrva variraju od klijenta do klijenta i zavise od položaja ostalih delova lica.

Simetrija je vezana za geometriju, ona je preslikavanje figura u geometriji. Simetrijom se naziva i osobina simetričnosti figure u odnosu na pravu (osu), tačku (centar) ili ravan, tj. svojstvo geometrijske figure da ima osu simetrije, centar simetrije, ili ravan simetrije.

Početak svake obrve određujemo tako što osu simetrije virtuelno provlačimo kroz početak oka a linija preseka je početak obrva klijenta. Širinu obrve, tj. duž A1A2 je uvek od 5 do 7 milimetara. Luk obrve, tj. najviša tačka obrve se određuje tako što se kroz tačku A2 pod uglom od 30 stepeni izvlači vertikalna duž koja se spaja u tzaački B1 koja se provlači od nozdrve klijenta preko zenice klijenta i spaja se sa ovom duži. B2 tačku dobijamo povlačenjem normalne linije u odnosu na tačku B1 i to 2 milimetra kraću od duži A1A2 samim tim duž B1B2 će biti od 3 do 5 milimetara. Poslednju, petu tačku, tzv. C tačku, dobijamo izvlačenjem duži od nozdrve klijenta kroz kraj oka klijenta. C točka se mora nalaziti iznad A1 tačke a ispod B2 tačke. Visinu te tačke majstor i klijent određuju uglavnom dogovorom. Spajanjem ovih tačaka dobijamo okvir obrve, tačnije, okvir unutar koga iscrtavamao dlačice japanskom metodom iscrtavanja obrva.

Nakon toga, šublerom prebacujemo osu simetrije na drugu obrvu i na taj način dobijamo apsolutnu simetriju obrva i sigurnost da će japanska metoda iscrtavanja obrva biti uspešna.

Japansko iscrtavanje obrva se izučava kao deo predmeta Tehnike tretiranja obrva i trepavica na smeru ESTETIČAR-KOZMETIČAR

Više informacija o ovom smeru pročitajte OVDE