Select Page

TERAPIJA SA UPOTREBOM SVETLOSTI - Bioptron svetlosna terapija

Bioptron svetlosna terapija

Bioptron svetlosna terapija podrazumeva korišćenje svetlosti u borbi protiv različitih oboljenja. Bioptron svetlosna terapija je medicinski aparat za svetlosnu terapiju koja svojim posebnom optičkom jedinicom emituje svetlost sličnu elektromagnetnom spektru prirodne sunčevoj svetlosti, ali bez UV zračenja. Ova terapija deluje prirodno, podstiče regenerisanju organizma i vraća njen balans. Svetlosna energija deluje direktno na tkiva i inicira proces biostimulacije. Bioptron tehnologija se široko primenjuje i prihvaćena je u medicini kao terapija koja se ne zasniva na farmaceutskim preparatima. Posle 15 godina kliničkog istraživanja širom sveta, pokazala se kao sigurna podrška u konzervativnom lečenju akutnih i hroničnih povreda, kao i postoperativnih rana.

Bioptron svetlosna terapija ima biostimulativno dejstvo, što znači da kada tretiramo kožu utičemo na stimulisanje ćelija u dubini kože. Takođe, stimuliše i modulira reparativne i regenerativne procese, kao i procese u čovekovom odbrambenom sistemu. Bioptron svetlosna terapija se može koristiti kao dopunska terapija za određene indikacije. Ovom terapijom podstičemo zarastanje rana, uklanjanje bolova ili smanjenje intenziteta bola, kod skoro svih dermatoloških oboljenja i problema sa kožom akne, crvenila, ekcemi, celulit, herpes, ožiljci, psorijaza..), u pedijatriji kao, čak i u lečenju sezonske depresije.

Ova vrsta svetlosne terapije prihvaćena je širom sveta kao nov tretman u pervenciji, terapiji i rehabilitaciji kod pomenutih medicinskih indikacija. Ona je bezbolna, efikasna jednostavna za upotrebu i što je najvažnije leči i sanira problem. Pre upotrebe bioptrona, preporučuje se konsultacija sa terapeutom.

POGLEDAJTE VIŠE O PURITY SERUMU VITAMINA C

POGLEDAJTE VIŠE O DIJAMANTSKOM PILINGU

dijamantski piling