Select Page

ĐI DO TEHNIKA MASAŽE - zamena za lekove i lekarsku intervenciju

Đi đo tehnika masaže

Đi đo tehnika masaže je veština kojom se, pritiskajući na određene tačke tela, na svakom pristupačan način može da pomogne u otklanjanju bola i drugih tegoba koje prate poremećaje u psihofizičkoj ravnoteži. Ova tehnika akupresure primenljiva je kada je osoba u osnovi zdrava. Đi do tehnika je zamena za lekove, primena po merilima moderne medicine.

Tradicionalna terapija, bilo medicinska, paramedicinska ili nemedicinska, služe kao tehnika prve pomoći. Sve one služe samo jednom cilju – da izmene telesnu unutrašnjost i dozvole da se prirodni proces lečenja nastavi. Što pre nastupe te promene organizam će lakše nastaviti da radi na sopstvenom ozdravljenju. Priroda nečijeg zdravlja je odraz stanja snažne bioenergije, koji kinezi nazivaju ČI. Ona je suština života.

 

 

PRVA NAMENA: Đi đo tehnika masaže je zamena za lekove.

DRUGA NAMENA: Đi đo tehnika masaže je prva pomoć u (iznenadnoj i nepredviđenoj opasnosti; ili dodatak prvoj pomoći po merilima moderne medicine.

Primenjena jednom ili u ograničenom broju pokušaja, ova namena se ne može smatrati zamenom za uobičajenu prvu pomoć i lekarsku intervenciju.

KAKO KORISTITI:

Pritiskivanje se vrši duboko i sa obe strane tela uporedo. Ukoliko se pritiskivanjem na prvu izabranu tačku postigne željeno, tehnika se ne ponavlja na drugim mestima. Ako je rezultat u prvom pokušaju izostao, treba probati ostale predložene tačke ili kombinovati (udružiti) tehniku na više njih. U slučajevima kada  ni kombinovana tehnika nije pomogla, pogledati poglavlje u kom su nabrojane zabrane upotrebe Đi đo tehnika masaže, za obe namene.

KAKO NAĆI TAČKU

Da bi se odredilo tačno mesto tražene tačke, služi se merama tela osobe na kojem se tačka traži.

NAČIN PRITISKANJA

Snagom pritiska od oko 10kg stimulisati tačku u pravcu suprotno od kazaljke na satu. Pritiska se temeljno, tako da se koža pokreće zajedno sa mestom stimulacije, u trajanju od 15 sekundi. Zatim se postupak na istom mestu druge strane tela. Ukoliko snaga kažiprsta nije dovoljna primeniti pritisak palca. Ako se moderice ne pojave znači da je pritisak dovoljan izuzev osetljivih tkiva.

KADA NE SME PRIMENJIVATI

Lečenje upornih hroničnih bolesti ili poremećaja.

Kod svakodnevnog uzimanja lekova

Problem sa srcem, tumori, rak, proširene vene.

POGLEDAJTE BABY BUMP AKCIJU

dscn9947

POGLEDAJTE VIŠE O BIOPTRON SVETLOSNOJ TERAPIJI

dscn3726

POGLEDAJTE VIŠE O KURSU TETOVIRANJA

dscn3645