Select Page

SVETLOSNA TERAPIJA - hromoterapija/kolorologija terapija/ helioterapija

Svetlosna terapija

Drevne civilizacije, uključujući Kinu, Indiju, Egipat i Grčku, praktikovale su alternativnu medicinsku disciplinu svetlosnu terapiju. To podrazumeva lečenje pomoću boja, tj. ođredene vrste svetlosti. Zato se hromoterapija ponekad naziva i svetlosna terapija ili kolorologija. U starom Egiptu, sunčeva svetlost je korišćena u medicinske svrhe, dok je nešto kasnije u antičkoj Grčkoj, Hipokrat opisao upotrebu sunčevih zraka u lečenju nekih organskih poremećaja bolesti (metod poznat kao helioterapija). Pošto svaka boja ima duboko psihološko znacenje i vrši snažan uticaj na psihu, to znači da se boje mogu iskoristiti u terapeutske svrhe. Svetlosna terapija je zasnovana na pretpostavci da boje imaju i fiziološki uticaj na ljude i da postoji tesna povezanost boja i života. Suncevi zraci sadrže sedam razlicitih boja – ljubicastu, indigo, plavu, zelenu, žutu, narandžastu i crvenu. Tople boje izazivaju raspon emocija od osećaja topline i lagodnosti, pa sve do besa i neprijateljstva. Hladne boje se cesto opisuju kao smirujuce, ali isto tako prizivaju i uzrokuju osećaje tuge ili nezainteresovanosti. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva starih civilizacija, danas se vrlo ozbiljno vrše eksperimenti u raznim laboratorijama, da bi se bolje objasnio fiziološki uticaj boja na coveka, kao i njihova eventualna primena u terapeutske svrhe.  

Danas se homeoterapija koristi u estetskoj i medicinskoj kozmetici. Primena svetlosne terapije podrazumeva postojanje veštačkog izvora svetlosti koji emituje zrake vidljivog ili nevidljivog dela spektra (ultra-ljubičasta i infracrvena sverlost). Ovako izolovanu, svetlosni zraci prodiru kroz kožu i tkivo, na koje utiču na različite načine u zavisnosti od talasne dužine. Upravo izborom odgovarajuće talasne dužine, u koži se izazivajusamo željeni efekti. U okviru svetlosne terapije postoji i primena boja. Svaka boja poseduje određeni stimulans. Ovaj vid terapije se može primenjivati svakodnevno, kao profesionalna ili samostalna terapija. Indikacije za svetlosnu terapiju čine skoro sve vrste kožnih oboljenja, spazami, ožiljci, rane, depresija, glavobolja(migrena), infekcije, virusi, poremećaji sna, reuma, opekotine, zapaljenski procesi, alergije i ostalo.  Kao što je već pomenuto, svetlosna terapija se može raditi svakodnevno, više puta na dan (uglavnom do 3 puta) , a dužina trajanja terapije je maksimalno do 8 minuta.

POGLEDAJTE VIŠE O PURITY LIFTING MASKI

lifting maska

POGLEDAJTE TRETMAN LICA SA FILIPOM ĐUKIĆEM