Select Page

STUDENTI AKADEMIJE PURITY U BOLONJI - međunarodni sajam kozmetike

Studenti Akademije Purity u Bolonji

Trenutno su studenti Akademije Purity u Bolonji. Prisustvuju međunarodnom sajmu i izložbi kozmetike i modne frizure. Obilaze grad i mnoštvo znamenitnosti. Videće Ravenu – grad koji čuva najstarije hrišćanske mozaike na svetu. Posetiće Crkvu San Apolinare Nuovo, Danteov grob, Crkvu San Vitale i Gala Placidiju. Studenti Akademije Purity u Bolonji stiču nova iskustva, upoznaju se sa raznim novitetima u kozmetici i razmenjuju ideje sa svojim kolegama. Upoznaju se sa najnovijim dostignućima u oblasti kozmetike što će im pomoći u daljem učenju, radu i usavršavanju.

Ako i vi želite da prisustvujute sajmu i izložbi kozmetike u Bolonji, pogledajte OVDE

Bolonja (ital. Bologna) je sedmi po veličini grad u Italiji. Bolonja je i glavni grad istoimenog Okruga Bolonja i glavni grad pokrajine Emilije-Romanje u severnoj Italiji. Bolonja je najpoznatija po Bolonjskom univerzitetu, najstarijem u Evropi, veoma cenjenom i poštovanom danas. Kao stari univerzitetski grad ona je i dalje meta mnogih studenata zbog njene tradicije i kulturnog bogatstva. U ovom gradu danas studira oko 100.000 studenata ili četvrtina gradskog stanovništva. Kao grad sa najvećim sačuvanim starim gradskim jezgrom u državi i nizom vrednih građevina i ambijenata Bolonja je i važno turističko odredište u Italiji. Takođe, stari deo Bolonje je pod zaštitom UNESKOa. Bolonja se nalazi na prelazu iz središnje ka severnoj Italiji. Stoga je strateški položaj grada izuzetno povoljan. Bolonja je glavno raskršće puteva sa juga (sa “Italijanske čizme”) i sa severa (“sa kontinenta”). Od prestonice Rima grad je udaljen 400 km severno, a od Milana 220 km jugoistočno.Područje Bolonje bilo je naseljeno još u vreme praistorije, a prvi poznati stanovnici bili su Etrurci. Posle njih ovde se naseljava galsko pleme Boliji (ime grada). Rimljani zaposedaju ovo područje u 2. veku p. n. e.. Ubrzo na ovom mestu osniva gradsko naselje Bononija. Tokom nekoliko vekova vladavine starog Rima stanovništvo je romanizovano, a grad se razvio u jedan od najrazvijenijih na području današnje Italije. Tada je ova oblast bila znana kao Emilija, po putu koji je išao kroz nju iz Rima na sever.Početkom srednjeg veka Bolonju zaposedaju Vizantinci i pretvaraju je u tvrđavu ka varvarima na zapadu. 728. godine grad preotimaju Langobardi, a ubrzo i Franci. U 10. vek došlo je u ovoj oblasti do naglog razvoja privrede. Tako je 1088. godine osnova tzv. Studio, danas Bolonjski univerzitet, najstariji u Evropi. Svoj najviši procvat Bolonja doživljava u 12. i 13. veku, kada grad stiče veliki stepen samouprave i kada se podižu mnogobrojne crkve i palate. Posle tog razdoblja grad slabi i uskoro ga preuzima Papska država. I pored papske vlasti Bolonja je zadržala veliki stepen samouprave, a njeni građani uživali su velike slobode u narednim vekovima.