Select Page

LICE OD SILIKONA - sa nastave na specijalnim filmskim efektima

Lice od silikona

Na specijalnim filmskim efektima radili smo lice od silikona. Ovakva vrsta maske se na filmu pravi veoma često kada radimo različite transformacije. Postupak njenog dobijanja je dug i složen proces. Svaki čas pre ovog, devetog časa, bio je uvod u lice od silikona. Osnovni vid transofrmacije na licu je dodavanja elemenata glinom. Nju ćemo dodavati na postojeće lice izliveno u gipsu. Kako bi se služili ovakvom tehnikom neophodno je da veoma dobro poznajemo anatomiju lica. Takođe, posmatramo lice i najpribližnije određujemo gde će starenje lica biti najizraženije. 

Kako bi dobili masku i transformaciju izlivamo lice od silikona. Silikon (polisiloksan) je polimer koji se proizvodi kao fluid smole ili elastomera. Delimično je organsko jedinjenje ali ne sadrži ugljenik, već se sastoji od naizmeničnih atoma silicijuma i kiseonika. Kod većine silikona, dve organske grupe vezuju se za svaki atom silicijuma. Silikonski fluid koristi se kao implant za grudi, kao lepak, maziva, za izolaciju od vode. Silikonska guma se koristi kao električni izolator, kao materijal za zaptivanje, kao komponenta automobilskog motora, za laminaciju staklene tkanine i kao hirurška membrana i implant. U ovom slučaju, silikon se koristi i kao specijalni efekat za potrebe filma.

Na ovom primeru lice od silikona će biti postareno lice ili lice starije osobe. Na postojeće lice modela koji ima oko trideset godina nanosimo glinu i dodajemo odlike starijeg lica. Cilj je da dobijemo lice od silikona koje ima osamdeset godina. Pažljivo posmatramo lice modela i određujemo gde ćemo imati najviše promena na licu. Dodajemo kožu koja visi, bore, brazde i udubljenja. Nakon što izlijemo masku u silikonu dodavaćemo staračke pege, zatamnjenja, crvenilo, kapilare, vene i ostalo. Postarivanje se takođe može raditi bojama tj potamnjivanjem i prosvetljavanjem određenih delova lica. Takva tehnika postarivanja spada u filmsku šminku a postarivanje maskom u specijalne efekte.

POGLEDAJTE VIŠE O KURSU SPECIJALNIH FILMSKIH EFEKATA

13695163_10154502886994156_2053007166_n

POGLEDAJTE VIŠE O SPOTU GLAS NE ŽICE

glas ne žice

POGLEDAJTE VIŠE O DESETOM ČASU FILMSKE ŠMINKE

deseti čas filmske šminke