Select Page

KAKO SE PRAVE OPEKOTINE ZA POTREBE FILMA - studenti druge godine smera Makep artist

Kako se prave opekotine za potrebe filma

Studenti druge godine smera Makeup artist učili su kako se prave opekotine na predmetu Filmska šminka II. Upotreba ovakvih efekata na filmu, televiziji i ostalim sadržajima je veoma česta. Najčešće se mogu videti u ratnim i akcionim filmovima. Ovi žanrovi filmova često imaju scene sa sadržajem eksplozije i vatre. Najčešće opekotine se pojavljuju na licu, rukama i nogama. Poznavanje anatomije je ključan faktor za uspešnu izradu opekotina. Takođe, moramo poznavati izgled opekotina različitog stepena. Svaki stepen poseduje različit izgled. Reakcija kože oko opekotine u velikoj meri određuje njen kvalitet.

Kako se prave opekotine za potrebe filma – način izrade

Za izradu opekotina možemo koristiti različite materijale. Oni mogu biti materijali za profesionalnu upotrebu namenjeni upravo za ove efekte ili materijali koje smo sami prilagodili specijalnim efektima. Opekotine su često neravne i grube teksture. Ovo možemo postići cepkanjem papirića i lepljenjem direktno na kožu specijalnim lepkom. Nakon lepljenja na dobijenu teksturu nanosimo boju kojom postižemo efekat opekotina. Te boje su crvena, narandžasta, žuta, bordo ili tamno smeđa. Do pojave krvi dolazi ukoliko je na kožu delovala eksplozija.

Kako se prave opekotine za potrebe filma – savremene metode

Opekotine se koriste za potrebe filmske industrije, pozorišne industrije  i u zabavne svrhe kada je potrebno stvoriti određene efekte koji se inače ne mogu dostići u normalnim uslovima. Uz pomoć specijalnih efekata dočaravaju se, na primer,  opekotine od putovanja kroz galaksiju, stanje kože posle velikih eksplozija, stanja kože usled promrzlina i sl. Problem sa kojim se srećemo danas je taj što specijalne efekte sve više zamenjuje računarski stvoreni efekti. Često se događa da se koriste i specijalni i računarski efekti zajedno. Specijalni efekti su grubo podeljeni na one za optičke efekte i za mehaničke efekte. Mehanički efekti su često uključeni u scenografiju i šminku. Optički efekti, koji se nazivaju i fotografski efekti, su tehnika pomoću koje se slike ili sekvence filma stvaraju fotografski. 

POGLEDAJTE KAKO SE PRAVI OTVORENI PRELOM

DSCN5606

POGLEDAJTE KAKO SE RADE SPECIJALNI EFEKTI

DSCN6717