Select Page

Kurs tetoviranja na Akademiji Purity

Kurs tetoviranja na Akademiji Purity

Često ljudi razmišljaju da svoje telo ukrase tetovažom medjutim i kod takvog poteza važno je voditi računa o nekoliko faktora. Tetoviranje se može definisati kao trajno unošenje mastila različitih boja u kožu uz pomoć izradjenih igli. Ljudi se odlučuju za tetoviranje iz nekih ritualnih, običajnih,estetskih ili društvenih razloga.
Značaj mnogih tattoo motiva se razlikuje zavisno od kultura. U nekim kulturama su tetovaže služile kao identifikacija za status nosioca u grupi. Dok su kod nekih civilizacija tetovaže služile kao obredi.
Zanimljivost tokom tetoviranja ogleda se u stvaranju nečeg novog što je svakako izazovnije za tatoo umetnika.Tetovaža često nosi i neku ličnu poruku i može imati posebno značenje.

Na ovom času početnog nivoa kursa tetoviranja polaznica je mašinicom iscrtavala odredjeni oblik tetovaže. Uz pomoć profesora i odredjenih sugestija iscrtavanje tetovaže i nije izgledalo tako otežavajuće. Pre samog tetoviranja neophodno je očistiti kožu i pripremiti je za dalji rad potom se utvrdjuje odredjeni oblik crtanja. Nakon toga pristupa se praktičnom radu crtanja i rada tetovaže.
Na ovom početnom nivou kursa tetoviranja, Akademija nudi izuzetno kvalitetno teorijsko i praktično znanje crtanja i tetoviranja. Polaznici pre svega uče o tattoo opremi, sterilizaciji, načinu i tehnikama rada i crtanju motiva za tetoviranje. Pri tom na kursu se radi po najnovijim standardima u ovoj oblasti i uči se od najboljih stručnjaka. Tokom kursa naučićete i kako otvoriti tattoo studio, kako treba da izgleda, šta sve zahteva od opreme kao i od nameštaja. Kurs tetoviranja I stepen traje dva meseca i održava se jednom nedeljno po četiri školska časa. Ukupan fond časova je čak 36. Nakon završenog prvog stepena možete se usavršavati na drugom stepenu a nakon toga i na trećem stepenu.

Informišite se o drugom stepenu kursa tetoviranja