+381607237853 akademija.purity@gmail.com

SPECIJALNI EFEKTI - sa nastave na predmetu Filmska šminka II (dva), druga godina, smer Makeup artist

Specijalni efekti

Za potrebe filma, pozorišta i televizije specijalni efekti su nezaobilazni deo posla majstora šminke. Specijalni efekti se rade posebnim proizvodima kao što su: specijal plastik, plastići, gumi mleko, aqua tenovi, supra tenovi, mastiks i jednostavni materijali poput papirnih maramica i drveta. Za potrebe filma često se rade otvoreni prelomi, krvarenja, povrede, masnice, izgorena koža, oguljena koža i ostalo. Kako bi majstoru šminke uspeli specijalni efekti potrebno je da dobro poznaje anatomiju. Studenti Makeup smera upravo taj predmet imaju predmet anatomije na prvoj godini studija.

Specijalni efekti na Akademiji Purity.

Ako i Vi želite da naučite kako se rade specijalni efekti pogledajte OVDE

Doterivanje spoljašnosti

Prilikom ulepšavanja spoljašnjosti treba imati na umu da je manje uvek više, odnosno da šminka ne treba da bude sama sebi cilj, već u skladu s ostalim sadržajnim i likovnim elementima slike i autorskom namerom.

Šminka nije odevni predmet, ali ima iste funkcije kao i svi odevni predmeti: zaštitnu, koja je manje zastupljena nego kod odevnih predmeta, a svodi se na korišćenje kozmetičkih proizvoda pomoću kojih se štite lice i telo od hladnoće i sunčeve svetlosti (UV zračenje), od vlage i suvog vazduha i društvenu, ukrasnu i estetsku funkciju, koja je u ovom slučaju mnogo značajnija, a svodi se na bojenje lica i tela radi ulepšavanja, na korigovanje i uklanjanje mana i nesavršenosti lica i tela, na prerušavanje, na prenošenje određenih stavova, poruka, opredeljenja, saopštenja, na određivanje društvene, staleške i profesionalne pripadnosti i slično. Pomoću šminke, kao i pomoću maske, moguće je postati neko drugi, tj. promeniti identitet.

Iako nije odevni predmet, ona je bitan sastavni deo odevanja, jer samo pomoću nje možete da ukrasite i ulepšate delove tela koji nisu ”odeveni” (lice i delove tela koji nisu pokriveni odećom). U modi i modnoj fotografiji šminka je bitan i neizostavan, sastavni deo svake modne kreacije. Iz rečenog proizilazi da je u svakodnevnom životu (i u fotografiji) kod šminke mnogo važnija njena sekundarna, estetska funkcija. U užem smislu, pomoću šminke doteruje se i ulepšava samo lice, u širem smislu i lice i telo u situacijama kada je potrebno predstaviti se pred javnošću, tj. komunicirati i telom. Vrste šminke identične su vrstama maski, te se mogu razlikovati: lovačka, kultna, ratnička, pozorišna, filmska, karnevalska, umetnička i druga, a na­jrasprostranjenija je svakodnevna šminka kojom se pre­dstavljamo svakodnevno, pred drugim ljudima. Načinom odevanja predstavljamo se na daljinu; šminka nam služi za predstavljanje na blizinu, u neposrednom kontaktu sa drugim ljudima.

Neko pridaje važnost šminkanju (tj. ulepšavanju spolja­šnosti), a neko ne. U svakom slučaju, svako na neki način doteruje svoj spoljašnji izgled pre nego što izađe na ulicu. Postoje polne razlike kod kozmetičkog ulepšavanja spolja­šnjosti, tj. nežni pol neguje lice kozmetičkim sredstvima i udešava ga šminkom, veliku pažnju poklanja uređenju frizure i farbanju kose, a sve to usklađuje s garderobom. Jačem polu uglavnom ne pada na pamet šminkanje, ali zato dosta pažnje posvećuje kozmetičkoj nezi lica, brijanju, štucovanju brkova, fazoniranju brade, frizuri i sakrivanju ćelavosti. Šminka čini mlade devojke odraslijim i zrelijim, a žene u kasnijim godinama podmlađuje. Osobe koje se izražavaju i komuniciraju telom: balerine, foto-modeli, manekeni, striptizete i drugi, posvećuju posebnu pažnju, ne samo šminkanju lica, već i nezi tela i njegovom ”šminkanju”.
Sa aspekta fotografije, najzanimljivije su svakodne­vna, pozorišna i filmska šminka.