Select Page

NAUČITE FILMSKU ŠMINKU - treći čas na kursu filmske šminke

Naučite filmsku šminku

Želite da naučite filmsku šminku? Pogledajte šta se radi na trećem času na kursu filmske šminke. Čas smo započeli ponavljanjem gradiva sa prethodnog časa. Na tom času smo se upoznali sa osnovama korišćenja veštačke kože u kombinaciji sa bojom i krvlju. Filmsku šminku majstor projektuje iz svoje glave, posmatranjem i istraživanjem. Takođe, majstor koji radi filmsku šminku ne sme razmišljati o simetirji povreda i rana koje radi. Skoro uvek se čitavo lice osobe radi u maski sa različitim povredama. Majstor šminke mora obratiti pažnju na to koliko je prskala krv, koliko je duboka rana, koliko je kože oko same rane iritirano ili zaprljano i još mnogo drugih faktora.

Na trećem času  teoretski deo je bio usmeren na određene oblasti anatomije koje su veoma važne za filmsku šminku. Ono zbog čega moramo biti poznavaoci anatomije jeste upravo to što se određeni elementi primenjuju tokom realizacije ove šminke. Na ovom času radđena je opekotina, koja bi se koristila za snimanje filma eksplicitnih scena gde je koža oštećena plamenom ili veoma toplim predmetom. Koristi se veštačka koža koja nam pomaže da napravimo opekotinu, tako što na prirodnu kožu dodajemo veštačku. Zatim, na ispupčenje veštačke kože pravimo oštećenje. To oštećenje teniramo i bojimo tako da dobijamo dubinu opekotine. Na samom kraju dodajemo zgrušenu kao i razredjenu veštačku krv. Ona se nanosi na površinu a zatim se višak otklanja.

Druga polovina časa bila je posvećena posekotinama na koži nastalim oštrim predmetom. Za ovu masku nam je poslužia ruka na kojoj smo pravili kožu koja se rascvetala i pukla. Takodje je korišćena veštačka koža, koja nam je poslužila za oštećenje na postojećoj koži. Ona je zatim tenirana, bojena i prelivena zgušenom i razređenom krvlju. Ovakve povrede mogu nastati od noža, stakla, kuhinjskih alata, polomljenih predmeta i ostalo. Kakvu filmsku šminku ćete videti na sledećem času? Pratite OVDE

POGLEDAJTE VIŠE O PRETHODNOM ČASU NA KURSU FILMSKE ŠMINKE

filmske šminke

POGLEDAJTE VIŠE O KURSU FILMSKE ŠMINKE

noći veštica

POGLEDAJTE VIŠE O KURSU SPECIJALNIH FILMSKIH EFEKATA

zonamrtvih_4