Select Page

MASAŽA STOPALA TOKOM RELAKS MASAŽE

Masaža stopala tokom relaks masaže

Masaža stopala je početak svake relaks masaže. Stopala su startna tačka od koje se nastavlja masaža celog tela. Stopala i šake govore sve o nama i našem zdravlju – kako nam rade bubrezi i jetra, kakav nam je hormonski status i temperament. Masaža stopala se započinje povlačenjem jednog stopala ka sebi. Šake postavite jednu iznad druge, poput povlačenja konopca. Zatim, palčevima pritiskajte svaki taban zasebno. 

Masaža stopala se u velikoj meri primenjuje kao tretman refleksoterapije. Kineski lekari su napravili precizne mape refleksnih zona na stopalima i na rukama još pre 5.000 godina, od kada se ova veština primenjuje. Refleksologija je najprisutnija u istočnjačkim kulturama, popularna je u Evropi i Americi, a od 2007. kod nas je priznata kao tradicionalna metoda lečenja. Na stopalima i šakama detaljno je predstavljena mapa celog našeg organizma, s tim da levo stopalo korespondira s levom stranom, a desno s desnom stranom tela.

POGLEDAJTE KAKO IZGLEDA FACE PAINT

face paint

POGLEDAJTE VIŠE O NEVIDLJIVOJ NADOGRADNJI KOSE

nevidljiva nadogradnja kose

POGLEDAJE VIŠE O ĐI ĐO TEHNICI MASAŽE

dscn3736

POGLEDAJTE VIŠE O BIOPTRON SVETLOSNOJ TERAPIJI

dscn3726