Studenti u saradnji sa Modnim svetom Srbije radili Make up za snimanje spota

Studenti u saradnji sa Modnim svetom Srbije radili Make up za snimanje spota za pesmu

Struka – “Ovde”