+381607237853 akademija.purity@gmail.com

Pogledajte neke scene sa nastave scenske šminke. Tema je bila Uvod u fantasy šminku. Fantasy šminka se inače izučava kao zaseban predmet na drugoj godini studija makeup umetnosti na našoj Akademiji.