Select Page

ODREĐIVANJE PH KOŽE - u kojim granicama se nalazi i da li je narušen

Određivanje ph kože

Za rad kozmetičara u salonu i pravilno određivanje preparativne nege veoma je važno određivanje pH kože. Određujemo da li se nalazi u fiziološkim granicama ili je narušen. Kiseli omotač kože ima višestruku fiziološku ulogu, a naročito kao barijera za ulazak mikroorganizama. Estetski izgled i fiziološki status kože,takođe zavisi od osobina hidrolipofilnog emulzionog filma koji kožu prekriva. Hidrolipofilni film normalno ima slabo kiselu reakciju i pH iznosi od 5,1-5,8. Kiselost svih regija kože, kao i svih delova epiderma nije ista, već zavisi od debljine površinskog sloja, od pH sebuma, pH znoja, kao i od prisustva ekrinih lojnih žlezda. Ekrini znoj ima manji pH od apokrinog znoja, što znači da je ekrini znoj kiseliji. Predeli kože na kojima ima dosta lojnih žlezda i ekrinih znojnih žlezda imaju veću kiselost. Oni predeli gde preovlađuju apokrine znojne žlezde imaju veći pH, a time i smanjenu otpornost prema mikroorganizmima.

Srednja vrednost pH kože na licu žena obično iznosi od 5,6- 5,8. Kod muškaraca su ove vrednosti manje i kreću se u granicama od oko 5,1-5,3. Kod iste osobe, u istom predelu, pH kože je varijabilan, a ta varijabilnost je uslovljena uticajem znojenja uticajem znojenja, odnosno zavisi od vrste znoja.

Određivanje ph kože je najjednostavnije aparatom koji se naziva pehametar. Metoda je elektrohemijska pošto aparat ima dve elektrode-kalomel i staklastu. Za merenje pH kože neophodna je elektroda koja se naziva monoelektroda i koja se naziva monoelektroda i koja u sebi sjedinjuje obe pomenute elektrode. Monoelektroda ima zaravnjenu površinu što je neophodno za njenu stabilnost pri merenju. Tehnika rada je jednostavna. Elektroda se postavlja na predeo tela čiji se pH želi odrediti i na uključenom aparatu direktno se očitava pH površine kože tog dela. U slučaju da kozmetičar u salonu nema pehametar, orjentaciono može utvrditi da li je pH bitno narušen korišćenjem lakmus papira.

PROFESIONALNO ODREDI PH KOŽE

DSCN5795

POSTANI PROFESIONALNI KOZMETIČAR

jelena miljković