Select Page

NASTANAK DEPILACIJE, VRSTE I PRIMENA - sve o depilaciji

Nastanak depilacije,vrste i primena

Nastanak depilacije se dogodio mnogo pre modernog doba. Depilacija podrazumeva primenu postupaka kojima se privremeno otklanjaju dlake sa površine kože. Naziv potiče od latinske reči depilatio, što znači odstranjivanje dlaka.

Dlake(pili), su prirodni izdanci kože, koji pokrivaju njenu celu površinu, izuzev dlanova i tabana.

Zavisno od životnog doba u kome nastaju, dlake mogu biti primarne, sekundarne i tercijarne.

 

Primarne dlake prekrivaju telo fetusa i nazivaju se lanugo dlake. U prvim mesecima života opadaju.

Sekundarne dlake izrastaju posle opadanja lanugo dlaka. Čine ih kosa, obrve, trepavice i velus dlačice ili malje.

Tercijarne dlake izrastaju u vreme puberteta. Čine ih potpazušne i stidne dlake, a kod muškaraca još brada i brkovi.

U zavisnosti od dužine, dlake mogu biti u vidu malja ili velus dlaka i mogu biti srednje duge i duge dlake. Kod odraslih osoba malje, ili velus dlake, nalaze se na obrazima i leđima, a kratke dlake na obrvama i trepavicama. Duge dlake čine: kosa, potpazušne i stidne dlake, a kod muškaraca i brada i brkovi.

Dlaka raste iz korena. Rast se odvija u tri faze: anagena faza koja predstavlja aktivnu fazu rasta, katagena faza koja je i prelazna faza rasta, telogena faza je zavrsna faza. Dužina trajanja pojedinih faza je različita-zavisno od vrste dlaka i njihovog veka trajanja.

Za mladeže je veoma važno da zna da ne sme depilirati mladeže pokrivene dlakom, jer tretman može da izazove iritaciju i teže zdravstvene komplikacije. Takve dlake sesamo podsecaju. Takođe maljavost nastalu u vreme trudnoće, ne treba tretirati jer ona spontano iščezava.

Metode odstranjivanja dlaka mogu biti privremene i trajne. Privremene metode podrazumevaju otklanjanje stabljike i korena. Metode se dele na mehaničke i hemijske. U mehaničke metode depilacije ubrajaju se: čupanje dlaka pincetom, brijanje i depiliranje hladnim, toplim voskom ili šećernom pastom. Hemijska metoda depilacije podrazumeva postupke privremenog otklanjanja dlakavosti upotrebom preparata koji razaraju strukturu dlake na površini kože. Jedan od takvih preparata je depil krema, odnosno krema za depilaciju.