Select Page

Koža i mikroorganizmi

Koža i mikroorganizmi

Koža i mikroorganizmi.Mali broj mikroorganizama može da prođe kroz kožu, jer se površinski sloj kože sastoji od gustog sloja ćelija keratinocita. Ove ćelije proizvode keratin, i od ovog proteina su sagrađene dlake na površini kože i nokti.

 

Stalna izmena površinskog sloja kože, zajedno za mrtvim epitelnim ćelijama, sprečava naseljavanje mikroorganizama na koži.

Koža je stalno izložena spoljnim faktorima, što dovodi do njene suvoće, a samim tim stvara nepovoljne uslove za mikroorganizme

 

Često pranje (tuširanje, kupanje) sprečava uspostavljanje kolonije mikoorganizama.

 

Mikroorganizmi obuhvataju:

  • Bakterije,
  • Viruse i
  • Gljivice

Bakterije

 

Bakterije su jednoćelijski organizmi.To su prva živa bića na Zemlji.

 

Neke od bakterija mogu da uzrokuju i bolesti, dok nekedruge bakterije se normalno razvijaju u na našim telima (na primer u probavnom traktu ili koži, gde imaju korisne funkcije).

 

Da nema dobrih bakterija, telo ne može preživeti.

 

Dele se  na:
1. Gram-pozitivne
2. Gram-negativne

 

Neke bakterije na koži provedu duže vremena, dok neke borave  kratko. Prosek je  100 – 10.000 mikroorganizama/cm²

Virusi

 

Virusi nisu vidljivi golim okom, vec se mogu uočiti mikroskopom, zbog čega se još i nazivaju mikroskopski organizmi.

 

Prisutni su u nasoj svakodnevnici i predstavljaju ozbiljnu pretnju našem zdravlju (ljudi, biljaka, životinja i bakterja).

 

Izgrađeni su od dve komponente:

1. nukleinska kiselina DNK ili RNK i

2. omotač proteinske prirode

Gljivice

 

Gljivice su paraziti ljudi, biljaka, životinja.

One ne mogu da sintetišu hranljive sastojke.

Gljivične infekcije se sporo leče.

Uslovi za rast gljivica su vlažnost, temperatura do 37 C, i pH kože 5-7

 

Gljivice izazivaju tri tipa oboljenja:

  1. mikoza: direktna invazija tkiva ćelijama gljivica,

2.alergijska oboljenja: nastaje preosjetljivost na gljivične antigene,

3.mikotoksikoza: ingestija toksičnih metabolita gljivica.

Faktori bakterijskih infekcija

 

Faktore rizika za nastajanje bakterijskih infekcija kože možemo svrstati u:

1.  unutrašnje lokalne faktore

(anatomske alteracije, varičela,gljivične infekcije, inficirane rane, psorijaza, loša higijena i …)

2. unutrašnje sistemske faktore rizika

(alkoholizam, hronične bubrežne bolesti, kardiovaskularne bolesti, ciroza, šećerna bolest, starost i …)

3. faktore rizika okolne sredine

(životinjski ujedi i ubodi, blizak kontakt sa članom porodice koji već ima bakterijsku infekciju kože, invazivne medicinske tehnike-pirsing, liposukcija)

Probiotici i kozmetička primena

 

Probiotici:
1.  ojačavaju otpornost organizma prema infekcijama,
2. imaju antialergijska svojstva,
3. regulišu i stimulišu varenje hrane.

Probiotici se koriste za lečenje raznih oboljenja.

 

Probiotici:
probiotički kompleksi – utiču na suspenziju bifidobakterija

 

U sastav kompleksa ulaze:
1.  proizvodi aktivnosti bifidobakterija, na primer, organske kiseline (mlečna i sirćetna kiselina),
2. vitamini iz grupe B i K,
3. polisaharidi,
4. prirodne antimikrobne supstance,
5.mlečni proteini.

Student: Nevena Todorović

Smer: Estetičar – Kozmetičar

Seminar iz kozmetologije:  koža i mikroorganizmi

Mentor: prof. Dragana Sekulović

Akademija za estetiku i kozmetologiju Purity

 

Želite biti profesionalac u oblastima nege i lepote?

terapija ventuzama