+381607237853 akademija.purity@gmail.com

ZAŠTO JE BITNA FIZIOTERAPIJA?

Zašto je bitna fizioterapija

 

Fizikalna terapija ili fizioterapija, pruža usluge ljudima u cilju razvijanja, održavanja i obnavljanja maksimalne funkcionalne pokretljivosti i funkcionalne sposobnosti u svim životnim dobima. Ona se bavi prepoznavanjem i povećavanjem mogućnosti pokreta unutar područja unapređenja, prevencije, tretmana i rehabilitacije.

Fizioterapija je usluga koju obavlja, vodi ili nadgleda fizioterapeut, a sastoji se od procene, utvrđivanja funkcionalnog statusa (fizioterapeutska dijagnoza), planiranja, intervencije i evaluacije. Ovaj vid terapije uključuje interakciju između fizioterapeuta, pacijenta ili klijenta i porodice/staratelja.

Fizioterapijski postupak koji počinje procenom, sa posebnom pažnjom na posturalne odnose tj. držanje tela, uključujući kardiorespiratorni, nervni i mišićni potencija, kao i samu mogućnost pokreta, osnova je određivanja stvarnog problema i strategije intervencije, te je dosledna bez obzira na okolnosti pod kojima je praktično preduzeta. Ove okolnosti će varirati s obzirom na to bavi li se fizioterapija unapređenjem zdravlja, prevencijom, tretmanom ili rehabilitacijom.

Procena uključuje pregled pojedinca ili grupe koja počinje upoznavanjem sa lekarskom dokumentacijom. Kroz razgovor sa pacijentom/klijentom o problemu sa stvarnim ili potencijalnim oštećenjima, funkcionalnim ograničenjima, nesposobnostima ili drugim stanjima zdravlja, uzima se anamneza. Dodatnim screeningom i upotrebom posebnih testova i merenja, sintetizuje se kliničko zaključivanje i postavlja se fizioterapeutska dijagnoza.

Fizioterapeutska dijagnoza može biti izražena terminima poremećaja u pokretu ili može obuhvatati kategorije oštećenja, funkcionalnih ograničenja, nesposobnosti ili sindroma.

Planiranje počinje određivanjem potrebe za intervencijom i normalno vodi razvoju plana intervencije, uključujući merive rezultate ciljeva dogovorenih u saradnji s pacijentom/klijentom, porodicom ili starateljem. Alternativno može dovesti do upućivanja drugom stručnjaku, u slučajevima koji nisu prikladni za fizioterapiju, odnosno nisu u delokrugu rada fizioterapeuta.

Kako izgleda fizioterapeutski pregled

Profesionalno posmatranje tela i njegove potrebe za pokretljivošću od strane fizioterapeuta, čini osnovu za utvrđivanje fizioterapeutske dijagnoze i strategije intervencije i ono je uvek isto bez obzira na institucije u kojima se praksa sprovodi.

Fizioterapeut bi trebalo da razume celokupnu aktivnu patologiju koja dovodi pojedinca na fizikalnu terapiju, zajedno sa bilo kojom paralelnom patologijom koja može postojati. Ovo razumevanje uključuje vrstu problematike koja je generalno povezana sa patologijom, predviđanjem rezultata ili prognozom, i što je najbitnije, vrstu problema koji uzrokuju patologiju, a koji mogu biti minimizirani ili ublaženi kroz fizioterapijsku intervenciju.

Oštećenja su problemi pacijenta najčešće uočeni tokom pregleda. Uključuju, ali ne ograničavaju se na: smanjenje snage, opsega pokreta, izdržljivosti, ravnoteže ili poremećaja u načinu hoda. Kada je identifikovano oštećenje, fizioterapeut upoređuje poznatu aktivnu patologiju ako je hronična. Bilo koji nesrazmer mora biti osmotren pažljivo, kako bi se utvrdilo postoji li neka druga patologija i ako je potrebno, indicirati lekarsko dodatno dijagnostičko testiranje.

Tokom pregleda, fizioterapeut određuje funkcionalno ograničenje i nesposobnost pacijenta. Fizioterapija može raspoznati kada pacijent ima nemogućnost izvođenja ili teškoću obavljanja aktivnosti, kao i segmente patologije koji najviše smetaju pacijentu.

 

MIŠIĆNI SISTEM TELA - mišićna masa tela, tri grupe mišića

MIŠIĆNI SISTEM TELA

PROČITAJ OVDE

KURS ZA PERSONALNOG TRENERA

personalni trener

VIDI OVDE

PASIVNI TRENING - široka primena u sportu, rehabilitacija, gubitak kilograma

PASIVNI TRENING

PROČITAJ OVDE