+381607237853 akademija.purity@gmail.com

MIŠIĆNI SISTEM TELA - mišićna masa tela, tri grupe mišića

Mišićni sistem tela

Sve pokrete tela, od treptaja oka do skoka u visinu, omogućuju mišići. Od mišića zavisi, čak, i varenje hrane kao i prtok krvi kroz organizam. Mišićna masa našeg tela sastoji se od tri grupe mišića.

U prvu grupu spadaju poprečno – prugasti mišići kojima upravlja mozak. Ova grupa zajedno sa skeletom i tetivama odgovorna je za sve vrste pokreta, počevši od osmeha do trčanja uz stepenice.

U drugu grupu spadaju glatki mišići – zovu se tako zbog njihovog izgleda pod mikroskopom – a njihovu funkciju predstavljaju pokreti unutrašnjih organa kojih nismo svesni, kao što su utroba ili bešika.

Treću grupu predstavlja kardijalni mišić koji čini glavni deo srca.

Mišićni sistem zajedno sa skeletnim čini aparat za kretanje; osim toga on učestvuje u mnogim fiziološkim procesima:

– ishrani

– disanju

– cirkulaciji krvi

Mišići se za kosti spajaju snopovima vezivnih vlakana – tetivama. Kraj tetive, najbliže centralnom delu tela, naziva se koren mišića i obično je kraći od vezivnih delova na drugom kraju. Obično je koren na jednoj strani zgloba, a vezivni deo na drugom udaljenom kraju, tako se grčenjem mišića pomera i zglob. Veza sa nervnim sistemom je ostvarena tako što je svaki mišić inervisan posebnim nervom. Tako jedan mišić može da vrši samo jednu vrstu pokreta pa su zbog toga mišići udruženi u funkcionalne grupe koje deluju antagonistički (npr. dvoglavi mišić na prednjoj strani nadlakta kod čoveka savija ruku, a troglavi na zadnjoj strani je opruža). Osim određenih kožnih mišića, koji potiču od ektoderma, svi ostali su mezodermalnog porekla. Muskulatura kičmenjaka sastoji se iz:

– glatkih i

-poprečno – prugastih mišićnih vlakana

Poprečno – prugasti mišići prostiru se po celom telu, čineći veoma veliki deo ukupne mase tela – i do 25 %, čak i kod novorođenčeta. Dakle, poprečno – prugasta vlakna izgrađuju mišiće telesnog zida, glave, udova, očnih mišića i dijafragme. Kontrolišu pokrete raznih delova skeleta, uključujući i ušni mišić (stapedijus) koji radi na bubnju, sićušnoj ušnoj kosti kao i najveći butni mišić – gluteus maksimus, koji pored svoje funkcije na butini, kontroliše i zglob kuka. Glatka vlakna grade mišiće unutrašnjih organa, creva, bubrežnih i polnih odvoda, zida krvnih sudova i kožnu muskulaturu. Telesni mišići kolousta i riba, kao i mišići u toku embrionalnog razvića viših kičmenjaka, predstavljeni su sa dve uzdužne trake na bokovima tela. Ove trake su podeljene poprečnim pregradama (mioseptama) na veći broj segmenata (miomera).

 

POSTANI PROFESIONALNI MASER

masaža vlasišta

KLIKNI OVDE

UNAPREDI SVOJE ZNANJE PROFESIONALNOG MASERA

smanjite obim

KLIKNI OVDE