Select Page

PREDAVANJE NA SMERU ESTETIČAR-KOZMETIČAR - prva godina, predmet Primenjena kozmetologija II

Predavanje na smeru estetičar-kozmetičar 

POGLEDAJTE VIŠE O RADIONICI NADOGRADNJE OBRVA

radionica nadogradnje obrva

POGLEDAJTE VIŠE O PRIRODNOM KOLAGENU

najbolje od kolagena

POGLEDAJTE VIŠE O OSNOVAMA HIGIJENSKOG TRETMANA

osnove higijenskog tretmana