Select Page

Značaj vode za estetski izgled i prevenciju starenja kože

Značaj vode za estetski izgled i prevenciju starenja kože

Značaj vode za estetski izgled kože je u velikoj meri izražen. Činjenica da život počinje u vodi, odnosno da se beba razvija u vodenoj sredini, govori o značaju vode za ljudski organizam. 70% ukupne telesne mase odraslog čoveka čini voda. Sadržaj vode se tokom života smanjuje tako da u starijem životnom dobu taj sadržaj iznosi oko 50 % ukupne telesne mase. Promene količine vode kako u celom organizmu, tako i u koži, prate promene u izgleda tela i same kože koje su estetski nepoželjne.

Jedrina, zategnutost, mekoća, glatkoća, ružičasta boja i diskretan sjaj su atributi lepe i zdrave kože, a direktno zavise od količine i rasporeda vode u njoj. Na količinu i raspored vode tokom života utiču razni endogeni i egzogeni faktori kao što su hormonski status, bolesti, ishrana, profesija, stilovi življenja, navike, klimatski faktori itd.

Značaj vode za estetski izgled

Rezervoar ili depo vode u koži, nalazi se u dermu odakle procesom difuzije dospeva u površinske slojeve kože od kojih nam je za spoljašnji estetski izgled najvažniji kornealni, površinski, odnosno sloj koji vidimo golim okom. Od procenta vode koji se nalazi u kornealnom sloju (više od 10%) zavisi da li će koža biti normalno hidratisana, suva ili dehidrirana. Subjektivni znaci dehidratacije su osećaj zatezanja i blagog pruritisa (svraba), a objektivno se na koži mogu uočiti deskvamirane ćelije – perutanje.

Značaj vode za estetski izgled

Jako je važno naglasiti, da je podjednako značajna količina vezane vode u dermu (rezervoaru) kao i obezbeđivanje uslova na površini kože koji neće dozvoliti da voda nekontrolisano isparava u spoljašnju sredinu.

Značaj vode za estetski izgled

Što se tiče količine vezane vode u dermu, ona direktno zavisi od kapaciteta za vezivanje vode samih vezivnih vlakana (kolagena i elastina), ali i od glukozaminoglukana tj. čuvene hijaluronske kiseline koja je poznata po tome da je u stanju da veže toliku količinu vode da se njena zapremina poveća i do hiljadu puta. Ta dragocena supstanca, sastavni je deo ekstracelularnog matriksa, odnosno okružuje sve ostale elemente koji ulaze u sastav derma (dlaka, krvni i limfni sudovi, vezivna vlakna) i od njene količine odnosno količine vezane vode zavisi debljina same kože. 

POSTANI PROFESIONALNI KOZMETIČAR

pravilno korišćenje preparata

POSTANI ESTETIČAR-KOZMETIČAR

funkcije čišćenja kože