Select Page

Šta je dermoskopija?

Šta je dermoskopija? – jednostavna, neinvazivna dijagnostička tehnika kojom se vrši pregled površine kože posebnom mikroskopskom metodom. Čini pomoć u dijagnostici melanoma(maligni tumor kože) i prepoznavanju pigmentnih i nepigmentovanih kožnih promena. Poznato je da je pouzdanost procene melanoma golim okom oko 65%, a taj procenat  se dermoskopskim pregledom  povećava čak do 95%.

Dermoskopijom se promena vizuelno poveća i osvetli, i  na taj način se detaljnije posmatraju  -veličina promene, slika pigmentne mreže, vaskularna struktura pigmentne i drugih promena.

Dermoskopija je dodatna metoda kliničkom pregledu i veoma je značajna u ranom otkrivanju melanoma i drugih tumora kože. Kod nekih osoba kod kojih postoje displastični mladeži – potencijalni prekursori melanoma, dermatolog traži da se na osnovu višestrukih pregleda  prate eventualne promene i odluči da li je potreban dodatni tretman – biopsija ili totalno uklanjanje.

Šta je dermoskopija?

Faktor sredine, visok nivo ultravioletnog zračenja (UVA, UVB), te velika kumulativna doza tog zračenja koja se primi tokom života značajni su faktori koji dovode do pojave različitih formi tumora kože. Statistički je najznačajniji period ranog detinjstva – do sedme godine života i opekotine od sunca u tom uzrastu, za nastanak melanom u kasnijoj fazi života. Hronično nekontrolisano izlaganje sunčevom zračenju i drugim UV izvorima tipa solarijma, značajno doprinosi povećanju broja obolelih od drugih malignih epitelnih tumora kože.

Šta je dermoskopija?

Zbog sve veće učestalosti pojave tumora kože, savetuju se  preventivni sistematski, dermatološki pregledi kože i sluznica, posebno žena u trudnoći, pri čemu  se osim eventualnih tumorskih promena uočavaju i prekancerozne promene, degenerativna oštećenja kože koja mogu da se saniraju savremenim laserskim i medikamentoznim preparatima.  Dermokskopija se posebno  savetuje deci, kod kojih mora jasno da se razgraniči da li je porast pigmetnih promena posledica normalnog rasta i razvoja ili je patologija. Znaci za neodložan dermoskopski pregled su brz rast mladeža, promena boje i oblika , svrab , bol i krvarenje. Uz jednostavno izvođenje pregleda, dobijene dermoskopske slike se čuvaju u formi digitalnog zapisa, te se analiziraju i izvodi se zaključak o daljim merama.

POSTANI ESTETIČAR-KOZMETIČAR

šta je kozmetička rejuvenacija

NAUČI SVE O DERMASKOPIJI

šta je kozmetička rejuvenacija