Select Page

SVI SASTOJCI LAKA ZA NOKTE - sve o sastavu lakova za nokte

Svi sastojci laka za nokte

Sastojci laka za nokte su formulisani iz više različitih supstancija. Lakovi za nokte su dekorativni preparati koji imaju široku primenu. Osim dekorativne funkcije, koja je primarna, ovi preparati treba da štite nokat od negativnih spoljašnjih uticaja, a samim tim i normalnu funkciju noktiju. Dobro komponovani i kvalitetni preparati, tj lakovi za nokte treba da ispunjavaju sledeće zahteve;

 • da su dobro obojeni, da je boja homogeno dispergovana, otporna na uticaj svetlosti i na vodene rastvore kiselina, alkalija i deterdženata,
 • ne smeju biti toksični za nokat, pokožicu, niti organizam u celini,
 • na noktu moraju ostaviti dovoljno čvrst i otporan film,
 • film mora biti dovoljno elastičan, tj ne sme da puca niti se raslojava,
 • ne smeju se sušiti ni suviše sporo, niti suviše brzo, a kao srednje vreme se uzima 4 minuta,
 • ne smeju da otpuštaju boju,
 • film na noktu ne sme biti ni suviše tanak, ni debeo i ne sme se skupljati na ivicama.

Kvalitet laka za nokte zavisi od kvaliteta filmogenih supstancija, kao i od rastvarača tih supstancija.

Lakovi za nokte su preparati koji su formulisani iz više različitih supstancija, od kojih svaka ima svoju ulogu u preparatu:

 • supstancije koje grade film na nokatnoj ploči. U ovu grupu spadaju nitroceluloza, etilceluloza, celulozni acetat.
 • rastvarači koji služe za izradu lakova, da bi se postigla dobra rastvorljivost stvaraoca filma i smola, dobar disperzitet boja,stvaranje homogenog filma. U ovu grupu spadaju aceton, petroletar, etar, metiletilketon, etilacetat, butilacetat, izopropilalkohol, butilalkohol, amilalkohol, benzol, toluol, ksilol.
 • Omekšivači odnosno plastifikatori, dodaju se radi plastifikovanja filma celuloze. Kao plastifikatori koriste se ricinusovo ulje u koncentraciji 5% i estri organskih kiselina.
 • Sredstva koja daju sjaj preparatu-smole. U te svrhe ranije su se koristile prirodne smole kao što su šelak, damar, elemismola, a danas se koriste sintetičke smole
 • Boje moraju odgovarati standardima o dozvoljenim bojama za kozmetičku primenu
 • Parfemi nisu obavezni sastojci ovih praparata
 • Sedefasti sjaj – za postizanje koristi se derivat guanina.

POSTANI ESTETIČAR KOZMETIČAR ILI MAKEUP ARTIST

POGLEDAJTE SVE O ETERIČNIM ULJIMA

mirisnim dodirom