Select Page

OBUKA ZA SCENSKO ŠMINKANJE-SCENE SA NASTAVE

Obuka za scensko sminkanje – scene sa nastave

Scenska šminka se odnosi na svu šminku koja se može videti na sceni poput filma, pozorišta, televizije i mode. Uloga šminkera je tu od presudnog značaja jer bez takve “maske” doživljaj nekog performansa ne bi bio potpun. Na ovom predavanju tema je bila postarivanje za oko 40-ak godina i tema šminke za igračice folklora. Postarivanje se može raditi protetikom, kao i samo bojama tj tehnikama prosvetljivanja i potamnjivanja crta lica. Seda kosa, “kvarni zubi” i odeća upotpunjuju iluziju da ispred sebe vidimo stare osobe. Sa druge strane, obuka za scensko sminkanje nudi još mnogo toga, kao što je recimo šminka za igrače folklora, koja se bazira na isticanje očiju, koje su veoma bitne u kontaktu sa publikom i na jarko crvenom karminu koji oponaša punoću usana i mladolikost devojaka.

Obuka za scensko sminkanje – scene sa nastave

Obuka za scensko sminkanje predstavlja jedan veoma zanimljiv i intenzivan kurs. Pohadja se nakon završenog osnovnog kursa za profesionalnog šminkera.

Ukoliko želite da vidite više informacija o Obuka za scensko sminkanje kliknite ovde

Napominjemo da je scenska šminka jedan od obaveznih predmeta na trogodišnjem programu za makeup artistu na Akademiji Purity pri američkom York Univerzitetu.

Ukoliko želite da vidite više informacija o Kursu za profesionalne šminkere kliknite ovde

Ukoliko želite da saznate šta znači reč scena, pročitajte sledeći tekst:

scena (grč. skene drvena skela, drvene skele, lat. scaena)
pozornica, pozorište; prizor, pojava (deo čina pozorišnog komada); predstava, radnja, događaj; slika; mesto gde se događa neka radnja; fig. nešto što obraća na sebe pažnju, prizor; svađa; staviti u scenu, obraditi kao pozorišni komad, udesiti za pozornicu; prirediti scenu prirediti prizor svetu (izazivanjem svađe, nereda, loma i dr.).

scenarija (lat. scaena)
sve ono što treba da je na pozornici u jednom pozorišnom komadu, naročiot nameštaj; slika; predeo, okolina.

scenarijum (nlat. scenarium)
knjiga scena, uputstvo o promenama, pojavama i dr. u pozorišnim komadima.

scenario (grč. skene pozornica, ital. scenario)
tekst prema kome se snima film; vrsta književnog dela pisanog tako da može poslužiti kao osnova za snimanje filma.

scenarist (grč. skene pozornica)
lice koje vodi nadzor nad pozornicom, i rukovodi kretanjem glumaca na pozornici i daje znakove za scenske efekte i dr.

Obuka za scensko sminkanje – scene sa nastave

Pogledajte fotografije radova polaznika, koji su stekli veštine na Obuka za scensko sminkanje, već nakon nekoliko predavanja.