Select Page

NADOGRADNJA KOSE DRUGI ČAS - sa nastave na kursu

Drugog časa, koji traje četiri sata radimo skidanje boje sa kose koja se priprema za nadogradnju, izjednačavamo boju skidačem boje. 
Pored toga bavimo se kolorisanjem kose koja se priprema za nadogradnju, kao i izjednačavanjem kose koju pripremamo sa bojom kose budućeg klijenta. 

 

 

POGLEDAJTE TREĆI ČAS KURSA NADOGRADNJE KOSE

INFORMIŠITE SE O UPISU NA KURS POZIVOM NA