Select Page

NADOGRADNJA KOSE TREĆI ČAS - sa nastave na kursu

Trećeg časa koji traje 4 sata, bavimo se sušenjem kose, raščeščjavanjem i feniranjem kose koju ćemo nadogradjivati. 
Pored toga, bavimo se sortiranjem i pripremanjem ofarbane kose za nadogradnju.

POGLEDAJTE ČETVRTI ČAS NA KURSU

INFORMIŠITE SE O UPISU NA KURS POZIVOM NA