+381607237853 akademija.purity@gmail.com

KAKO SE RADI KAVITACIJA? - parcijalno uklanjanje masnih naslaga

Kako se radi kavitacija?

Kako se radi kavitacija i kada se primenjuje? Ultrazvučna kavitacija masnih ćelija je metoda parcijalnog uklanjanja masnih naslaga i celulita ultrazvukom. To je neinvazivna i bezbolna terapija koja omogućava brzo, sigurno i efikasno preoblikovanje tela. Razbijanje masnih naslaga u potkožnom tkivu direktno rezultuje smanjenjem obima tretiranog dela tela.

Važno je napomenuti da se kavitacijom uništavaju lokalizovane masne naslage i da to nikako nije metoda za rešavanje problema preterane gojaznosti.

Kako se radi kavitacija i šta podrazumeva?

Kavitacija je pojam poznat u mehanici, a zasnovan je na fenomenu brze promene agregatnih stanja fluida. Naziv kavitacija potiče od latinskog cavitas ili šupljina. Pod pojmom akustične kavitacije podrazumeva se formiranje, rast i kolaps mehurića pare nastalih kao posledica interakcije elektromagnetnih talasa sa neelastičnim medijumom kroz koji prolazi.

Da bismo najjednostavnije objasnili princip kavitacije, potsetićemo se da isparavanje tečnosti zavisi od pritiska. Što je pritisak iznad tečnosti niži, tečnosti će ključati na nižoj temperaturi, i obrnuto.

Smanjenje pritiska se može izazvati ultrazvučnim talasima. Snižavanje pritiska dovodi do ključanja (isparavanja) tečnosti (vode) i stvaranja mehurića pare. Ako je intenzitet ultrazvučnih talasa dovoljno visok, mehurići će povećavati zapreminu i kada dosegnu rezonantnu veličinu apsorbovaće energiju ultrazvučnog polja i eksplodirati. Ovo dovodi do stvaranja udarnog talasa koji se širi medijumom i može da ošteti čvrstu površinu na koju naiđe.

Ultrazvuk je zvuk čija je frekvenca iznad gornje granice čujnosti za normalno ljudsko uho, a koja iznosi 20 kHz i više.

Kako se radi kavitacija?

U medicini se koristi ultrazvuk jačine od 2 do 18 MHz-a. Eksperimenti kao i kliničko iskustvo nisu dokazali da ultrazvuk pri optimalnom korišćenju izaziva oštećenja tkiva. Komitet Svetske Zdravstvene Organizacije je na osnovu dugogodišnjih ispitivanja i istraživanja dozvolio primenu ultrazvuka u medicinske svrhe. Ova metoda je bezbedna i može se upotrebljavati u pravilnim dijagnostičkim i terapijskim indikacijama. Štetno dejstvo ultrazvuka koji se na ovaj način upotrebljava nije dokazano.

To važi i za metode ultrazvučne kavitacije u kojima se koristi niskofrekventni ultrazvuk. Sonda aparata za kavitaciju emituje talase na frekvenci od 28 – 32 kHz, što znači da je energija ovog elektromagnetnog zračenja značajno manja čak i od energije medicinskog ultrazvuka.

S obzirom da dve trećine ljudskog tela čini voda, kada se ovaj fenomen dogodi u blizini ćelijske membrane masne ćelije postoji velika verovatnoća da dođe do njenog pucanja ili oštećenja. Da li će se opisani proces desiti zavisi od količine masnog tkiva, stanja masnih ćelija i količine intersticijalne (međućelijske) tečnosti. Oštećene ćelijske membrane masnih ćelija lakše će pući u narednom tretmanu ako razmak između tretmana nije predugačak.

Kavitacija se javlja pri vrlo niskim frekvencijama i njen učinak opada sa povišenjem frekvencije. Zbog toga sonde za kavitaciju rade na niskofrekventnom ultrazvuku.

POSTANI WELLNESS I SPA TERAPEUT

KLIKNI OVDE

NAUČI PROFESIONALNU KAVITACIJU

kurs anticelulit programa

OVDE

NAUČI PROFESIONALNU KAVITACIJU

kurs anticelulit programa

OVDE