Select Page

Kako se najbolje unose preparati u kožu

Kako se najbolje unose preparati u kožu

 

Kako se najbolje unose preparati u kožu?

Vitamin C i njeni  stabilni derivati se koriste za posvetljavanje hiperpigmentacija na koži. Naime, poznato je da vitamin C inhibira proces melanogeneze i ne prodire lako u kožu. Novija istraživanja su pokazala da se aktivni oblik vitamina C vrlo efikasno isporučuje jonoforezom. Takođe Vitamin C jača zidove krvnih sudova. Izvođenje procedure lice se dezinfikuje i priprema za rad. Na pasivnu elektrodu stavljamo nakvašen sunđer. Damo klijentu da je drži u desnoj ruci kako bi izbegli zatvaranje kola struje u području srca. Sledeći korak je da na aktivnu elektrodu namotamo tupfer vate ili gaze, koji može biti natopljen destilovanom vodom.

Elektroforeza je jedna od najčešće korištenih metoda aplikacije kozmetoterapijskih agenasa. Elektroforezom se aplikuju i na ciljna mesta u koži dospevaju aktivni kozmetoterapijski agensi. Elektroforeza je metoda dermalne i transdermalne isporuke kojom se aktivni molekuli prenose u kožu posredstvom slabe električne struje, u pitanju je galvanska struja. Unos vitamina C je izuzetno uspešan pomoću ovog aparata.

Na tupfer nanesemo polovinu sadržaja supstance koja se unosi,a drugu polovinu vitamina C aplikujemo na kožu. Nakon aplikacije leka aktivna elektroda se postavlja na kožu, uključi se aparat i postepeno pojačava intenzitet struje sve dok pacijent ne oseti blago peckanje. Elektroda kojom se tretira lice se ne sme odizati od kože. Procedura traje sve dok koža potpuno ne upije supstancu i ne oseti se zategnutost kože. Unos vitamina C se ne sme raditi na koži koja ima infekcije, upalne procese i otvorene rane.

 

 

Pogledajte kako se radi limfna drenaža