Select Page

Kako refleksologija utiče na telo

Kako refleksologija utiče na telo

Refleksologija utiče na telo na više različitih načina. Metoda je veoma stara. Ona se primenjuje više od 3.000 (6.000) godina u Kineskoj, Tajlandskoj, Indijijskoj, Egipatskoj i drugim kulturama Sveta. Koreni refleksologije sežu u daleku prošlost, i zato se ona smatra tradicionalnom veštinom lečenja. Njeni principi lečenja temelje se na načelu postojanja „refleksnih zona“ na stopalima, dlanovima i ređe uvukoje odgovaraju svim delovima tela, organima i žlezdama čoveka. Međusobna povezanost reflekogenih zona na stopalima i organima u telu bila je poznata i drevnim egipatskim lekarima, koji su ove zone smatrali „ulaznim vratima ka misterijama tela“.
Refleksologija koristi jedinstvenu metodu posebnog (doziranog) pritiska palcima na refleksne tačke radi postizanja brojnih terapijskih učinaka. Njeni su učinci višestruki, kao što su uklanjanje blokade u protoku telesne energije, normalizovanje protoka krvi i limfe u različitim delovima tela te postizanje ravnoteže svakog dela tela, organa ili žlezde.
Zajedničko za refleksologiju i druge tehnike manipulacija telom je prihvatanje međuzavisnosti različitih organskih sistema koji imaju veliku moć samoregulacije. Usled toga ljudsko telo ima sposobnost da prevaziđe poremećaje uz terapeutsku intervenciju koja se koncentriše na onaj deo tela za koji refleksolog ponaosob smatra da je centralni.

Kako refleksologija utiče na telo i koje su prednosti refleksologije?

Refleksologija utiče na telo i preko stopala. U svakom stopalu postoji sedam hiljada nervnih završetaka, raspoređenih u zone, koje se stimulišu tehnikom masaže, stiskanja ili guranja (na tačno određenim delovima stopala), što promoviše ozdravljenje čitavog organizma i stimuliše rad svih vitalnih delova tela. Budući da zone završavaju na dlanovima ili stopalima, svaki organ na tim mestima ima svoju tačku. Nervni završeci koji se nalaze na dlanovima i stopalima prenose informacije duž kičmene moždine do mozga i zatim do pojedinih delova tela. Raspored područja refleksologije na stopalima odražava organizaciju u organizmu u toj meri da su organi desne strane tela zastupljeni u desnom stopalu, a organi leve strane u levom.
Istraživanja su dokazala da se vremenom na završecima nerava na stopalu nakupljaju soli kalcijuma i kristali mokraćne kiseline koji onemogućuju normalnu stimulaciju žlezda i organa. Tehnikom refleksoterapije te naslage se mogu se ukloniti. Refleksoterapija je i vrsta stimulacije centralnog nervnog sistema na nivou kičmene moždine i simpatičkog nervnog sistema. Naime, stopala i šake izuzestno su osetljivi na dodir pa se preko njih mogu pokrenuti blokirani mehanizmi u telu i mozgu.

 

POSTANI WELLNESS I SPA TERAPEUT

MG_6573

NAUČI REFLEKSOTERAPIJU

kurs refleksoterapije sa refleksotretmanima