Select Page

#GRAM ŽIVOTA - ili gram droge? na tebi je IZBOR

Prema poslednjim istraživanjima procenjuje se da u Srbiji ima i do 100 000 zavisnika od psihoaktivnih supstanci, među kojima oko 25 000 heroinskih zavisnika. Ipak, precizni podaci o broju narkomana u našoj zemlji ne postoje.Zavisnicima opojnih droga nekada je malo gram droge.

U Evropi ima oko 74 miliona zavisnika od kanabisa, oko 10 miliona od ekstazija, 12 miliona od anfetamina i oko 1,5 miliona opijatnih zavisnika.

Iz tih razloga Akademija za estetiku i kozmetologiju Purity, odlučila se da pokrene akciju pod nazivom #gram života.

Želimo da skrenemo pažnju na povećan broj zavisnika od psihoktivnih supstanci u Srbiji i na Balkanu uopšte i da na svoj način pomognemo da se mladi ljudi, okrenu nekim zanimljivijim stvarnostima i odustanu od droge kao navodno lepe “stvarnosti”.

Ovu akciju su izveli studenti II godine smera makeup artist: Bojana Janjuš, Tamara Tomašević, Andrea Celić i Jovana Popov pod vođstvom profesora scenske šminke Lejle Biševac.

Cilj ovih transformacija bio je buđenje svesti kako mladih tako i odraslih u Srbiji da postoji izlaz čak i ako se krene lošim putem. Procenu možete izvršiti i sami – da li su vam prijatnije scene zavisnika ili scene izlečenih i uspešnih ljudi?

Pogledajte više o smeru makeup artist OVDE

 

Droga

Droga je prirodna ili sintetička hemijska supstanca koja utiče na promene u fiziološkim i psihičkim (intelektualnim, emocionalnim i motivacionim) funkcijama, bitno menja ponašanje. Višekratna upotreba dovodi do navikavanja ili stvaranja (psihičke i/ili fizičke) zavisnosti. Uzimanje nekih droga (heroin, krek, kokain) dovodi brzo do stvaranja zavisnosti, a kada se naglo prestane s njihovim uzimanjem dolazi do apstinencijalnog sindroma.

Prema Svetskoj zdravstvenoj organizaciji droga je “svaka supstanca, koja je u stanju da, kada se nađe u živom organizmu, modifikuje njegovu jednu ili više funkcija i da nakon ponovljene upotrebe dovede do psihičke ili fizičke zavisnosti”. Droge su različite prirodne ili hemijski sintetizovane supstance koje imaju psihoaktivni učinak. One prvenstveno deluju na vegetativni nervni sistem. Neke od njih pri produženom konzumiranju stvaraju težu ili lakšu zavisnost i imaju razne posledice na zdravlje konzumenta.

Bolest zavisnosti od droga se naziva narkomanija. 1957. godine Svetska zdravstvena organizacija definisala je narkomaniju kao: „stanje periodične ili hronične intoksikacije izazvano ponovljenim unošenjem droge“. Možemo razlikovati tri vrste zavisnosti: psihičku, fizičku i stanje tolerancije.

Mnoge današnje droge tokom istorije su se koristile kao lekovi (heroin, marihuana, hašiš, kokain). Sumeri, Kinezi, Asteci i drugi narodi starog doba koristili su opijum, kokain i halucinogene gljive za uklanjanje bola, radi pojačanja fizičke izdržljivosti ratnika, u religiozne i druge slične svrhe.

Pojedine droge kao što su kokain ili heroin se često mješaju sa nekim drugim supstancama opasnim po čoveka (nišador, gips, razne vrste otrova za insekte, brašno, …)