DELOVANJE UV ZRAKA NA KOŽU - štetnost i zaštitia

Delovanje UV zraka na kožu

Delovanje UV zraka na kožu ima različita dejstva. UV zračenje inicira fotohemijske i fotobiolške reakcije: razgrađuju se molekuli proteina (fotoliza), obrazuju se složeni biološki molekuli (fotosinteza) ili molekuli sa novim hemijsko-fizičkim svojstvima (fotoizomerizacija), obrazuju se slobodni bioradikali, oslabađaju se biološki aktivne supstance – acetilholin, histamin, prostaglandini, aktiviraju se enzimi peroksidaza, histaminaza, tirozinaza.

Od spektralnog sastava zavisi koja će od ovih reakcija biti izraženija.

Eritem (crvenilo kože) nastaje na mestu zračenja nakon latentnog intervala od 2 do 6 pa i do 12 časova. Homogen je i jasno ograničena od okolne kože.

Predstavlja aleterativno proliferativno zapaljenje kože koje se sastoji u proširenju arteriola u dermu i degeneraciji ćelija epiderma. Oko degenerisanih ćelija se stvaraju mehurići ispunjeni seroznom tečnošću i leukocitima.

Koža je crvena i bolna. Reakcija traje 12 sati do nekoliko dana. Usled proliferacije bazalnih ćelija epiderma koža postaje zadebljana i bodija mrku boju.

Između rendgenskih i UV zraka postoji sinergističko a između rendgenskih i IC i vidljivih zraka antagonističko dejstvo.

UV zraci prodiru u kožu do dubine 0,1 do 0,5 mm. Najdublje prodiru UV tip A a najmanje UV tip C.

Pigmentacija nastaje na mestu zračenje nakon eritema. Traja tri do osam nedelja.

U početku nastaje migracijom melanina ka površinskim slojevima epiderma. Melanin se nalazi u posebnim organelama melanozomima.

POSTANI ESTETIČAR-KOZMETIČAR, MAKEUP ARTIST ILI WELLNESS I SPA TERAPEUT

šta je kozmetička rejuvenacija

KLIKNI OVDE

POSTANI PROFESIONALNI KOZMETIČAR

šta je kozmetička rejuvenacija

OVDE