Select Page

ČAS NADOGRADNJE TREPAVICA - 4D guste i duge svilene trepavice

Čas nadogradnje trepavica

Studenti druge godine smera Makeup artist pohađali su čas nadogradnje trepavica. U pitanju je 4D nadogradnja trepavica koja spada u predmet Estetske tehnike na obrvama i trepavicama. Osim ovog tipa nadogradnje na Akademiji je razvijena i tehnika ruskog volumena nadogradnje trepavica koja se bazira na uzimanju od 3 do 6 dlaka. Za razliku od 4D trepavica, koje se nanose po principu “jedan na jedan” – svaka veštačka dlaka se nanosi na jednu prirodnu. Ovaj čas nadogradnje trepavica se sastoji iz praktičnog rada i primene stečenog znanja na modelima. 

4D nadogradnja trepavica je potpuno bezbedna metoda za povećanje dužine i gustine trepavica. Pored svoje praktičnosti one imaju i veoma prirodan izgled. Debljina im je potpuno ista kao kod prirodnih trepavica a razlikuju se po dužini i boji od njih. Znatno su tamnije a dužina može da ide od veoma kratke – prirodne, do veoma duge – sa efektom. Čas nadogradnje trepavica se bazira na što pravilnijem apliciranju trepavica. Princip je takav da se svaka prirodna trepavica izdvaja pincetom. Zatim, drugom rukom uzimamo jednu veštačku dlaku i umačemo u lepak. Sledi prelazak preko prirodne trepavice sa delom gde se nalazi lepak i na kraju postavljanjem veštačke dlake. 

Čas nadogradnje trepavica se bazira na uvežbavanju pravilnog i bezbednog načina aplikacije trepavica. Svaka veštačka trepavica treba da ima svoje mesto isključivo samo na prirodnoj dlaci. Veštačke dlake se ne lepe na kožu i ne dolaze u dodir sa kapkom. Ono što se mora vežbati je nanošenje trepavica 1 mm udaljenosti od kapka. Samo na taj način trepavice će rasti zajedno sa prirodnima. Svaka trepavica ima svoj vek trajanja i kada ispadne prirodnim putem sa njom ispada i veštačka. Ukoliko se veštačka zalepi na kapku prirodna će je vući tokom rasta i tu nastaje problem. Pravilno održavanje trepavica je takođe jedan od velikih faktora njihovog opstanka.

POGLEDAJTE VIŠE O PRAKTIČNOJ PRIMENI TRETMANA LICA

praktična primena tretmana

POGLEDAJTE VIŠE O HIPERTONUSU

hipertonus

POGLEDAJTE VIŠE O TRETMANU ULTRAZVUČNOM ŠPATULOM

tretman ultrazvučnom špatulom