ODELJENJE AKADEMIJE PURITY U UŽICU

USLOVI UPISA I STANDARDI ŠKOLOVANJA NA PREDSTAVNIŠTVU U UŽICU

aNa dan upisa predstavništvo u Užicu obezbedjuje fizičko potpisivanje Ugovora izmedju kandidata i Akademije Purity.

b) Na dan upisa kandidata u prostorijama predstavništva, predstavništvo je dužno obavestiti kandidata da je dužan da popuni York upisni obrazac (koji je ujedno i obrazac Fakulteta za medicinsku kozmetiku iz Tel Aviva, Izrael i Akademije Purity) te da ga samostalno istog dana pošalje Fakultetu za medicinsku kozmetiku u Tel Aviv, na za to odredjeni e mail i to:igall.purity.balkan@gmail.com

c) Na dan upisa kandidata u prostorijama predstavništva a najkasnije sutradan (tj prvog sledećeg radnog dana) kandidat vrši uplatu na račun Akademije Purity i to ceo iznos cene odredjenog kursa ili polovinu iznosa (prvu ratu od maksimalno dve rate) u skladu sa Ugovorom potpisanim izmedju kandidata i Akademije Purity.

Klikni ove za kontakte i broj žiro računa

KONTAKT I LOKACIJA U UŽICU

Ul. Trg Partizana br 10

Tel 031/518-143