PREDSTAVNIŠTVO U SKOPLJU, REPUBLIKA MAKEDONIJA

Sve informacije o predstavništvu u Skoplju pogledajte na sledećem linku